Välkommen till HerbertNathan & Co

HerbertNathan & Co är marknadsledande i Skandinavien när det gäller analys, upphandling och rådgivning avseende Ekonomisystem, Affärssystem, HR-system, Lönesystem och Beslutsstöd. Vi arbetar som oberoende analytiker, rådgivare och projektledare till dig som ska upphandla nytt ekonomisystem, affärssystem eller HR-system. Vi arbetar helt fristående från systemleverantörerna. Vi stödjer företag och organisationer i alla faser från analys och förstudie till upphandling, avtal och implementering.

Aktuella MarketUpdates

Se alla MarketUpdates

Kommande event

  • Har ni rätt affärssystem i er verksamhet?

    HNCO Lund

    HerbertNathan & Co presenterar sin nya marknadsundersökning över affärssystem i Sverige samt ger råd om hur man väljer rätt affärssystem för sin verksamhet. SEMINARIETS INNEHÅLL MARKNADSÖVERSIKT: • Översikt affärssystem • Aktuella trender • Fallgropar och misstag STRATEGI: • Mål och syfte • Upphandlingsfaserna • Avtalet UPPHANDLING: • Behovsanalys • Nyttoanalys • Anbudsunderlag Ett affärssystem kan liknas vid en organisations nervsystem och är även grunden…

    oktober 27, kl: 08:30 - 10:30
Våra tjänster

HerbertNathan & CO

Guidar dig till rätt system

Strategi

Upphandling

Implementering

Optimering

HerbertNathan & Co ger råd, mentorstöd och projektstöd till företag och organisationer genom hela investeringsprocessen – från investering och upphandling till implementering och, driftsättning och nyttorealisering. Vår verksamhet präglas av 100% oberoende rådgivning. Vi har inga relationer med leverantörerna eller deras partners utan agerar alltid ifrån en neutral bas där vi utifrån vår omfattande erfarenhet leder och guidar kunden genom de aktiviteter som ska genomföras under upphandlingen och implementeringen.