Välkommen till HerbertNathan & Co

HerbertNathan & Co är marknadsledande i Skandinavien när det gäller analys, upphandling och rådgivning avseende Ekonomisystem, Affärssystem, HR-system, Lönesystem och Beslutsstöd. Vi arbetar som oberoende analytiker, rådgivare och projektledare till dig som ska upphandla nytt ekonomisystem, affärssystem eller HR-system. Vi arbetar helt fristående från systemleverantörerna. Vi stödjer företag och organisationer i alla faser från analys och förstudie till upphandling, avtal och implementering.

Nyheter

Se alla

Aktuella MarketUpdates

Se alla MarketUpdates

Kommande event

  • Digitalisera HR-processerna med rätt systemstöd

    HNCO Lund

    HerbertNathan & Co presenterar trender och aktörer på marknaden för HR-system samt ger råd om hur ni väljer rätt HR-system för er verksamhet. SEMINARIETS INNEHÅLL TRENDER • Aktuella trender MARKNADEN • Marknadens karaktär • De viktigaste systemen • Systemens styrkor/svagheter UPPHANDLING • Hur genomförs en upphandling? • Viktigt att tänka på vid utvärdering av systemstöd och leverantör  …

    april 4, kl: 08:30 - 10:00
Våra tjänster

HerbertNathan & CO

Guidar dig till rätt system

Strategi

Upphandling

Implementering

Optimering

HerbertNathan & Co ger råd, mentorstöd och projektstöd till företag och organisationer genom hela investeringsprocessen – från investering och upphandling till implementering och, driftsättning och nyttorealisering. Vår verksamhet präglas av 100% oberoende rådgivning. Vi har inga relationer med leverantörerna eller deras partners utan agerar alltid ifrån en neutral bas där vi utifrån vår omfattande erfarenhet leder och guidar kunden genom de aktiviteter som ska genomföras under upphandlingen och implementeringen.