13 år efter etablering af HerbertNathan & Co. har vi valgt at fusionere med Devoteam. Der er tale om et aktivt strategisk tilvalg. Begge virksomheder har stærke brands som fortsætter uforandret samt gode og sunde forretninger med dygtige medarbejdere.

Devoteam, som i dag har mere end 100 konsulenter i Danmark, er som HerbertNathan & Co. uvildige rådgivere og har som strategi at levere innovative konsulentydelser i spændingsfeltet mellem forretning og IT. HerbertNathan & Co., er med 30 konsulenter i Danmark, Sverige og Norge. Skandinaviens førende uvildige rådgiver indenfor forretningssystemer (ERP, HR, BI, CRM mm) samt herudover kendt for sine dybdegående analyser af systemmarkedet.

Rigtig mange virksomheder står overfor ”Disruption” af deres forretning. Dette vil indebære forandring af forretningsmodeller og større grad af digitalisering ud mod kunder, leverandører og medarbejdere. Vi taler eksempelvis anvendelse af Internet-of-things, mobility, big data, sociale medier, cloud, security mm. Alle disse forandringer medfører behov for at tilrette de bagvedliggende forretningssystemer. Devoteams strategi er at være “the digital transformakers”, og de opruster kraftigt på førstnævnte områder, hvilket vi i HerbertNathan & Co., qua vores størrelse, ikke er i stand til i samme grad.  Omvendt har Devoteam ingen kompetencer på forretningssystem siden og vil ikke umiddelbart kunne opbygge disse.  Og da disse ting hænger uløseligt sammen, så har vi vurderet,  at summen af de fælles kompetencer, vil være ret enestående i markedet og synergierne derfor åbenlyse.

Personligt er det præcis 30 år siden jeg startede min konsulentkarriere som ung konsulent i daværende Price Waterhouse, hvorfor fusionen med Devoteam markerer en fantastisk udvikling som nu kan fortsætte med yderligere kraft. Således fortsætter undertegnede, samt øvrige partnere og konsulenter uforandret i den fælles virksomhed og jeg ser personligt rigtig meget frem til – med fornyet energi – at indgå i ledelsen og udvikle den fælles virksomhed sammen en masse dygtige nye kolleger i Devoteam.

– skrevet af Herbert Nathan