Anskaffelse

Anskaffelse af nyt ERP-system bygger på besvarelsen af tre helt overordnede strategiske spørgsmål:

  • Hvorfor skal der investeres i nyt system?
  • Hvilket system kan løse behovet bedst?
  • Hvem skal implementere systemet?

HerbertNathan & Co besidder den erfaring og indsigt, der er nødvendig for at kunne besvare disse spørgsmål.
Vores ydelser i forbindelse med forberelse af ERP-projektet og selve anskaffelsen omfatter:

  • ERP-strategi
  • Foranalyse
  • Udarbejdelse af business case
  • Afdække forretningsmæssige behov og udarbejde kravspecifikation
  • Evaluering af systemer og leverandører
  • Valg af implementeringspartner
  • Kontraktindgåelse

Står din virksomhed over for beslutningen om at anskaffe et nyt ERP-system, og vil du vide mere om hvordan du hensigtsmæssigt griber opgaven an, er du velkommen til at kontakte Herbert Nathan for en uforpligtende snak.

Contact system

Contact

Contact

Contact

Contact

Contact