Strategi

I strategi fasen arbejdes der med ledende nøglepersoner i virksomheden på at fastlægge de strategiske rammer for mulig udskiftning af forretningssystemerne. Der foretages typisk en kortlægning af nu-situationen såvel hvad angår processer og systemer og der identificeres udfordringer og muligheder. Herudover vil der typisk fastlægges strategiske pejlemærker, business case og overordnede forretningsbehov. Ligeledes vil der ofte indgå en vurdering af markedsmulighederne samt opstilling og analyse af mulige strategiske udviklingsscenarier inkl. investeringer, eksterne kost og interne ressourcer. Endeligt vil strategifasen som oftest lede frem til en strategisk anbefaling inkl. roadmap med initiativer for at gennemføre strategien.

Contact system

Contact

Contact

Contact

Contact

Contact