eCompanion+

Webbaserat lönesystem för kommunens hela HR-process

Flex HRM

HR- och lönesystem för medelstora organisationer

Fortnox Lön

Lönesystem för mindre företag inom privat sektor

Heroma

Ett lönesystem för stora organisationer och kommuner

Hogia Lön

Lönesystem för små företag inom privat sektor

HRM

HR- och lönesystem för stora organisationer

HR-plus

HR- och lönesystem för medelstora organisationer

Contact system

Contact

Contact

Contact

Contact

Contact