Loading Events
Find Events

October 2016

Hur väljer man rätt HR system och vilka system finns på marknaden?

12 October, 2016, kl: 08:30 - 10:30

HerbertNathan & Co presenterar trender och aktörer på marknaden för HR-system, samt ger råd om hur ni väljer rätt HR-system för er verksamhet. Personalen är en organisations viktigaste tillgång? I de flesta organisationer är idag personalen den viktigaste tillgången. Det är en stor utmaning att hitta de främsta talangerna och få dem att växa och utvecklas inom den egna organisationen. Till stöd för denna process finns numera en stor mängd olika system varav många enbart levereras som internetbaserade tjänster. HerbertNathan…

Find out more

Har ni rätt affärssystem i er verksamhet?

27 October, 2016, kl: 08:30 - 10:30

HerbertNathan & Co presenterar sin nya marknadsundersökning över affärssystem i Sverige samt ger råd om hur man väljer rätt affärssystem för sin verksamhet. SEMINARIETS INNEHÅLL MARKNADSÖVERSIKT: • Översikt affärssystem • Aktuella trender • Fallgropar och misstag STRATEGI: • Mål och syfte • Upphandlingsfaserna • Avtalet UPPHANDLING: • Behovsanalys • Nyttoanalys • Anbudsunderlag Ett affärssystem kan liknas vid en organisations nervsystem och är även grunden för att lyckas med digitaliseringen av en verksamhet. Traditionellt har det varit stora investeringar och stora risker kopplade till byten av affärssystem vilket gjort att…

Find out more

November 2016

Hur väljer man rätt HR system och vilka system finns på marknaden?

10 November, 2016, kl: 08:30 - 10:30

HerbertNathan & Co presenterar trender och aktörer på marknaden för HR-system, samt ger råd om hur ni väljer rätt HR-system för er verksamhet. Personalen är en organisations viktigaste tillgång? I de flesta organisationer är idag personalen den viktigaste tillgången. Det är en stor utmaning att hitta de främsta talangerna och få dem att växa och utvecklas inom den egna organisationen. Till stöd för denna process finns numera en stor mängd olika system varav många enbart levereras som internetbaserade tjänster. HerbertNathan…

Find out more

Har ni rätt affärssystem i er verksamhet?

10 November, 2016, kl: 08:30 - 10:30

HerbertNathan & Co presenterar sin nya marknadsundersökning över affärssystem i Sverige samt ger råd om hur man väljer rätt affärssystem för sin verksamhet. SEMINARIETS INNEHÅLL MARKNADSÖVERSIKT: • Översikt affärssystem • Aktuella trender • Fallgropar och misstag STRATEGI: • Mål och syfte • Upphandlingsfaserna • Avtalet UPPHANDLING: • Behovsanalys • Nyttoanalys • Anbudsunderlag Ett affärssystem kan liknas vid en organisations nervsystem och är även grunden för att lyckas med digitaliseringen av en verksamhet. Traditionellt har det varit stora investeringar och stora risker kopplade till byten av affärssystem vilket gjort att…

Find out more

Hur väljer man rätt HR system och vilka system finns på marknaden?

15 November, 2016, kl: 08:30 - 10:30

HerbertNathan & Co presenterar trender och aktörer på marknaden för HR-system, samt ger råd om hur ni väljer rätt HR-system för er verksamhet. Personalen är en organisations viktigaste tillgång? I de flesta organisationer är idag personalen den viktigaste tillgången. Det är en stor utmaning att hitta de främsta talangerna och få dem att växa och utvecklas inom den egna organisationen. Till stöd för denna process finns numera en stor mängd olika system varav många enbart levereras som internetbaserade tjänster. HerbertNathan…

Find out more

Har ni rätt affärssystem i er verksamhet?

22 November, 2016, kl: 08:30 - 10:30

HerbertNathan & Co presenterar sin nya marknadsundersökning över affärssystem i Sverige samt ger råd om hur man väljer rätt affärssystem för sin verksamhet. SEMINARIETS INNEHÅLL MARKNADSÖVERSIKT: • Översikt affärssystem • Aktuella trender • Fallgropar och misstag STRATEGI: • Mål och syfte • Upphandlingsfaserna • Avtalet UPPHANDLING: • Behovsanalys • Nyttoanalys • Anbudsunderlag Ett affärssystem kan liknas vid en organisations nervsystem och är även grunden för att lyckas med digitaliseringen av en verksamhet. Traditionellt har det varit stora investeringar och stora risker kopplade till byten av affärssystem vilket gjort att…

Find out more

December 2016

Hur lyckas man med sitt affärssystemsprojekt?

8 December, 2016, kl: 08:30 - 10:30

Att implementera ett nytt affärssystem är ofta en mycket stor investering med stora risker för att verksamheten blir negativt påverkad. Det finns dock många erfarenheter och lärdomar från tidigare projekt för att öka sannolikheten att lyckas med sitt affärssystemsprojekt. HerbertNathan & Co kommer under detta seminarium presentera erfarenheter och råd om hur man lyckas med sitt affärssystemsprojekt med speciellt fokus på: Hur väljer man rätt projektledare och vilka övriga resurser behovs från organisationen? Hur bör samarbete och ansvarsfördelning vara mellan…

Find out more
+ Export Events

Contact

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Contact

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Contact

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Contact

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Contact

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.