13 år etter etableringen av HerbertNathan & Co, har vi valgt å fusjonere med Devoteam. Dette er en vel begrunnet, strategisk beslutning, som vi selv har vært pådrivere i å gjennomføre. Begge virksomheter har sterke merkenavn som fortsetter uforandret, og veldrevne forretninger med dyktige medarbeidere.

Devoteam, som i dag har mer enn 100 konsulenter i Danmark og 150 i Norge, er som HerbertNathan & Co, uavhengige rådgivere. Begge selskaper har som strategi å levere innovative konsulenttjenester i området mellom forretning og IT. HerbertNathan & Co, har mer enn 30 konsulenter i Danmark, Sverige og Norge. Selskapet er Skandinavias ledende uavhengige rådgivere innenfor området forretningssystemer, herunder ERP, HR, BI og CRM. HerbertNathan & Co er for mange mest kjent for sine grundige og omfattende analyser av Forretningssystemer.

Mange virksomheter utfordres i dag av fenomenet ʺDisruptionʺ. Det betyr som oftest at den eksisterende forretningsmodellen må kunne fungere med en digital grenseflate ut mot kunder, leverandører, medarbeidere og offentlige myndigheter. Vi tenker i denne sammenheng også på utnyttelse av Internet-of-things (IOT), mobilitet, big data, sosiale medier, cloud, sikkerhet osv. Alle disse fenomenene utfordrer de bestående forretningssystemenes kapabilitet. Devoteams strategi er å være ʺthe digital transformersʺ, og de investerer kraftig innenfor dette området. En satsning som HerbertNathan & Co, på grunn av vår størrelse, ikke har hatt ressurser til. Omvendt har Devoteam, og Fornebu Consulting i Norge, sett et behov for å skaffe seg mer dybdekompetanse innenfor Forretningssystem- området.

Sett i lys av at begge virksomheter har hatt et behov for å bygge opp mer kapasitet og kompetanse innenfor hverandres kjerneområder, og at vi kjenner hverandres virksomheter, falt det seg naturlig å slå seg sammen til ett selskap.

Personlig er det nå akkurat 30 år siden jeg startet min konsulentkarriere som ung konsulent i daværende Price Waterhouse, og derfor markerer fusjonen med Devoteam en fantastisk utvikling, som nå kan fortsette med uforminsket kraft. Således fortsetter undertegnede, samt øvrige Partnere og konsulenter, uforandret i den nye virksomeheten, og jeg ser personlig frem til – med fornyet energi – å inngå i ledelsen og utvikle en felles virksomhet sammen med mine nye dyktige kollegaer i Devoteam og Fornebu Consulting.

– skrevet av Herbert Nathan