Nytt oppdrag på anskaffelsesbistand av HR system

HerbertNathan & Co har fått i oppgave å lede anskaffelsen av et nytt HR system til et selskap innen varehandel og service. Selskapet er en del av et internasjonalt konsern. Oppdraget starter i mai og skal være sluttført i september.

Contact system

Contact

Contact

Contact

Contact

Contact