I juni lanserte vi en oppdatert utgave av vår HR rapport. Denne erstatter rapporten fra 2015.

Rapporten gir en oversikt over leverandører og løsninger på HR markedet i Norge, herunder strategier, fakta og tall, forretningsprosesser, prisstrukturer, anskaffelseserfaringer og gode råd.  Vi har også laget et eget kapitel som omhandler GDPR regulativet som blir innført i mai 2018. Vi beskriver overordnet hvilke krav til systemstøtte vi mener er nødvendig og en videre en oversikt over hvordan systemene oppfyller disse krav.

Rapporten gir deg også en fordypet innsikt i:

  • De seneste trender i HR markedet
  • Detaljert beskrivelse over de 20 viktigste HR-systemene
  • Styrker og svagheter ved de enkelte systemene
  • Oversikt over de forskjellige systemenes HR prosess- støtte
  • Veiledning i valg og anskaffelse av et HR system

Gå til Publikasjoner for å lese mer om denne og andre rapporter.