HerbertNathan & Co har fått i oppgave å lede anskaffelsen av et nytt HR system til et selskap innen media og forlagsbransjen.  Oppdraget starter i juni måned og beregnes avsluttet ved utgangen av 3. kvartal 2017.