Nytt oppdrag – anskaffelse av ERP løsning til prosess og foredlingsindustri

HerbertNathan & Co har fått i oppgave å lede anskaffelsen av et nytt ERP system til en av Norges ledende produsenter innen fødevare.  Anskaffelsen starter høsten 2017 og løsningen skal implementeres under 2018.

Contact system

Contact

Contact

Contact

Contact

Contact