HerbertNathan & Co har fått i oppgave å lede anskaffelsen av et nytt ERP system til en av Norges ledende produsenter innen fødevare.  Anskaffelsen starter høsten 2017 og løsningen skal implementeres under 2018.