Om HerbertNathan & Co

HerbertNathan & Co er markedsledende i Norden innenfor rådgivning knyttet til utvelgelse og implementering av forretningssystemer. Med forretningssystemer mener vi programvare som gir systemstøtte til virksomhetens verdikjede , så som ERP, HR, CRM, BI, POS, WMS systemer osv.

HerbertNathan & Co er upartisk og uavhengig av programvare- og leverandørinteresser og vi har utelukkende fokus på å levere høy kvalitet til våre kunder.

Vi bistår virksomheter og organisasjoner i alle faser av et prosjekt. Så vel før anskaffelse, under implementering som etter implementering. Vi gir råd om hvordan man oppnår det mest optimale forretningsmessige utbyttet av en ERP, CRM, HR eller BI investering.

Det er HerbertNathan & Co’s strategi å være det ledende skandinaviske kompetansemiljøet innenfor forretningssystemer. Vi har siden 2003 vært rådgivere til et stort antall virksomheter i forbindelse med valg og implementering og utgitt rapporter om ERP, CRM og HR markedet i Danmark, Sverige og i Norge. Dette har gitt oss en enestående innsikt i leverandører og systemer på markedet.

Selskapet er siden 2016 en del av Devoteam konsernet.  I Norge er vi en del av Devoteam Fornebu Consulting’s team med 80 konsulenter. Det norske teamet er lokalisert i Oslo. HerbertNathan & Co har i tillegg konsulenter lokalisert i København, Århus, Göteborg, Stockholm, Lund, og Karlstad.

I tillegg til rådgivning legger vi mye tid og energi i å lage rapporter om forretningssystemer, herunder ERP-systemer, HR-systemer og CRM-systemer, samt avholdelse av konferanser og messer om forretningssystemer i Danmark, Norge og Sverige.

Om Devoteam Fornebu Consulting

Fra januar 2017 er Devoteam Fornebu Consulting AS etablert gjennom fusjon av Devoteam AS (tidligere Davinci Consulting) og Fornebu Consulting AS.
Vi tilhører Devoteamgruppen, som består av 3500 konsulenter i Europa. Det franske børsnoterte morselskapet med hovedkontor i Paris, har de siste fem årene gjennomført en vellykket endring av den internasjonale virksomheten og oppnår svært gode resultater.
I 2016 omsatte vi i Norge for NOK 220 mill. Med i underkant av 100 ansatte er vi et av de største rådgivings- og konsulentmiljøene i Norge innen vårt marked.

Contact

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Contact

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Contact

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Contact

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Contact

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.