Business Intelligence systemer i Norden

En uavhengig analyse av markedet for beslutningsstøtte i Norge, Sverige, Danmark og Island.

Nullstill
Download utdrag
Varenummer: BI-Nordics-2014 Kategori:

Business Intelligence systemer i Norden

Rapportering og beslutningsstøtte er ofte et svakt og litt oversett område i mange ERP og ”Best of breed” løsninger. Vi har derfor komplettert våre analyser med råd og veiledning til virksomheter som er ferd med å velge, videreutvikle eller implementere en Business Intelligence løsning.

Rapporten Business Intelligence i Norden er en uavhengig analyse av markedet for beslutningsstøtte i Norge, Sverige, Danmark og Island. Rapporten er utgitt på engelsk og gir en kortfattet strategisk beskrivelse, analyse og oversikt over leverandører og løsningenes funksjonelle bredde og dybde.

Denne rapporten gir således gode råd i forbindelse med evaluering og implementering av programvare for beslutningsstøtte.

Målgruppen for rapporten er ledere som står i ferd med å treffe beslutninger om anskaffelse, videreutvikling eller implementering av løsninger for beslutningsstøtte. Rapporten er utformet med tanke på at den typiske leseren ikke har teknisk løsningskompetanse. Vi har laget denne utgaven på engelsk, slik at den enklere skal kunne benyttes i internasjonale virksomheter.

I rapporten får du bl.a.

  • En oversikt over leverandører av beslutningsstøttesystemer i Norge, Sverige, Danmark og Island.
  • En beskrivelse av hva som kjennetegner systemene, så som eksempelvis prismodeller.
  • Råd og veiledning ved anskaffelse og implementering av systemer for – beslutningsstøtte.
  • Innsikt i trender og fremtidsperspektiver, i tillegg til hvordan leverandørene prioriterer for å møte fremtidige markedskrav.

Rapporten inneholder 11 kapitler inkludert bl.a. et kapitel med en oversikt over karakteristikkene til de enkelte løsningen, leveransemodell, referansekunder, hvor de er tilgjengelige, med hvilke partnere i de forskjellige nordiske land etc.

Videre gir vi en oversikt over beslutningsstøttesystemenes funksjonalitet og bredde, og spesielle forhold som leseren skal være oppmerksom på, samt fokusområdene til de forskjellige leverandørene.

For hvert system illustreres en oversikt over dybde og bredde av løsningens funksjonalitet innenfor 4 områder; Data integrasjon, Database og åpenhet, Analytisk informasjon og Rapporteringsstøtte.

I tillegg beskriver vi den funksjonelle bredden for hver løsning, inklusive begrensninger, og hvilke tilleggsprodukter som kan leveres fra leverandøren eller partnerne.

Tilleggsinformasjon

Fakta om rapporten

Rapporten är på 78 sider och omfattar 19 forskjellige systemer for beslutningsstøtte:• Acinta Intelligence Suite• Effectplan• Hypergene• IBM Business Analytics• InfoSuite• INSIKT (INSIGHT)• Mercur Business Control• Microsoft BI• Oracle BI Foundation Suite• Prognoz Platform• QlikView• SAP Business Objects• SAS Business Analytics• Tableau• Targit Decision Suite• TeraData BI• The Diver Solution• tX2012• WebFOCUS BI

Språk

Engelsk

Kjøp- og lisensbetingelser

Se våre kjøp- og lisensbetingelser. Alle priser er eksklusive mva.