Cloud baserte ERP løsninger i Skandinavia

En uavhengig analyse og markeds oversikt over cloud-baserte ERP-markedet i Skandinavia.

Nullstill
Download utdrag
Varenummer: ERP-Cloud-2015 Kategori:

Cloud baserte ERP løsninger i Skandinavia

Har cloud teknologien revolusjonert ERP markedet? Og hvis vi ikke har merket det enda, hvordan vil denne teknologien påvirke våre valg? Alle de tradisjonelle ERP leverandørene markedsfører sine løsninger som skyløsninger og det dukker med jevne mellomrum opp nye aktører som kan levere sine løsninger i skyen. Hvilke funksjonalitet kan disse løsningene tilby? Kan de gi den samme funksjonelle dekning som løsningene som er installert ”på marken”?

 Det kan være vrient å forstå hvilke fordeler og ulemper det egentlig fører med seg å velge en cloud basert løsning, og ikke minst skaffe seg en samlet oversikt over alle mulighetene i et marked som er i rask endring. Er ERP i skyen så revolusjonerende som det påstås av enkelte leverandører og analytikere, eller er fordelene oppskrytt? Som ellers når det gjelder IT og teknologi kan det være vanskelig å gjennomskue hva som er en hype og hva som er en varig trend.

Denne uavhengige analysen gir den ikke tekniske ERP interesserte, svar på disse spørsmålene og en økt innsikt i de termene som ofte brukes for å beskrive cloudbaserte forretningssystemer. Rapporten tar også for seg mulighetene som ligger i å integrere kjerne ERP løsningen mot Best of Breed løsninger, som mellomstore og større virksomheter er avhengige av. Videre beskriver rapporten trender, og en markedsoversikt, og som i alle våre rapporter, et utfyllende avsnitt med gode råd og anbefalinger.

Målgruppen for denne rapporten er primært mindre og mellomstore virksomheter. Men vi tror også at større virksomheter og organisasjoner vil ha nytte av å få en innsikt i utviklingen, fordi cloud løsningene, på samme måte som on premise løsningene, også vil vokse med kundene.

Rapporten er inndelt i 9 kapitler, som beskriver det cloud-baserte ERP markedet samt en nyttig innsikt i bl.a.

  • Trender i ERP cloud markedet og de forretningsmessige gevinstene
  • De tradisjonelle ERP leverandørenes cloud strategier
  • Definisjoner og typer av forskjellige ERP cloud løsninger
  • De cloud-baserte ERP løsningene i Danmark, Norge og Sverige
  • Graden av internasjonalisering og systemstøtte till verdikjeden
  • Målgrupper, industriløsninger, land og språk
  • Prismodeller og -eksempler
  • Karakteristikk av hver enkelt ERP cloud løsning i det skandinaviske markedet
  • Gode råd og overveielser ved valg av en cloud-basert ERP-løsning.

Fordi vi ser at markedet utvikler seg fra å være et lokalt dominert marked til å bli langt mer internasjonalt, har vi valgt å utarbeide rapporten på engelsk.

Tilleggsinformasjon

Fakta om rapporten

Rapporten er på 54 sider och omfatter:• 24sevenoffice• ATAIO• E-conomic• Enterprise by HansaWorld• FinancialForce.com• NetSuite• Oracle Fusion ERP Cloud• RamBase• Rexor• SoftOne XE• Specter Business Management• Visma.net• Workday• Xledger

Kjøp- og lisensbetingelser

Se våre kjøp- og lisensbetingelser. Alle priser er eksklusive mva.