Publikasjoner

Utover vårt konsulentarbeid så arbeider vi intensivt med å produsere en rekke forskjellige publikasjoner, som beskriver det lokale ERP, HR, BI, CRM og WMS markedet. Omfanget av rapporter evalueres løpende slik at skal fange opp trender og nye investeringsområder. Et eksempel på dette er vår ERP rapport om skybaserte ERP systemer.

Vi har valgt å inndele våre publikasjoner i to forskjellige kategorier. Markedsanalyser og MarketUpdates.

Markedsanalysene er våre mest omfattende publikasjoner, og vi utgir som oftest 1-2 pr. år. Markedsanalysene gir leseren en mulighet for å enkelt skaffe seg en god oversikt over tilgjengelige leverandører og deres systemer, innenfor et bestemt område. Analysene gir derfor et godt utgangspunkt for en systemanskaffelse.

Analysene blir utarbeidet av våre konsulenter og de baserer seg på sin erfaring fra mange forskjellige systemer, leverandører og bransjer. Vi benytter også spørreskjemaer, med opptil 400 funksjonelle og prosessrelaterte spørsmål, og vi intervjuer leverandørene for å sikre at underlaget blir så korrekt som mulig. Målsetningen med våre markedsanalyser er lage objektive og leverandørnøytrale oversikter for virksomheter som planlegger å investere innenfor ERP, HR,BI, CRM eller WMS.

Våre MarketUpdates er mindre publikasjoner som tar for seg en enkelt løsning. Disse er laget på bakgrunn av detaljerte intervjuer, presentasjoner og diskusjoner med leverandørene. Som oftest tar vi frem disse når leverandørene gjør vesentlige oppgraderinger av sine løsninger. Disse publikasjonene re relevante i forbindelse med en systemanskaffelse, da de gir et mer oppdatert bilde va systemene enn våre markedsanalyser. MarketUpdates utgis flere ganger pr. år og kan lastes ned gratis fra hjemmesiden.