Visma Public Business Suite

Ett lönesystem för offentlig sektor

This is just a brief overview. More details can be found in our report Lönesystem i Sverige – 2018

Vendor information

 • Vendor name: Visma Enterprise
 • Country of Origin: Norway

Product information

 • Product name: Visma Public Business Suite
 • Customer Target Group, by number of employees:
  1-50
  51-250
  251-500
  501-2 500
  2 500-10 000
  over 10 000
 • Customers Globally: 195
 • Customer sector: Public
 • Partner strategy:
  • Selling To some extent done by partner
  • Implementation To some extent done by partner
  • Operation & Hosting To some extent done by partner

Process support

 • Hantering av reseräkningar, utlägg och traktamenten
 • Löneberäkning och administration
 • Löneplanering och budgetering
 • Lönerevision
 • Schemahantering
 • Hantering av personalförmåner
 • Rapport- och analysfunktionalitet

Contact system

Contact

Contact

Contact

Contact

Contact