Strategi

I strategifasen arbeides det med virksomhetens ledende nøkkelpersoner, for å fastlegge de strategiske rammene for en mulig utskifting av forretningssystemene. Typisk vil vi først kartlegge nå-situasjonen, gjeldende prosesser og systemer, og vi identifiserer utfordringer og muligheter. Etterfølgende vil vi sammen med kunden beskrive det strategiske målbildet, de overordnede forretningsbehovene og lage en skisse for et business case. I denne fasen vil vi også ofte vurdere markedsmuligheter, beskrive, og analysere mulige strategiske utviklingsscenarier, inkl. investeringer, eksterne kostnader, og internt ressursbehov. Leveransen fra denne fasen blir oftest en strategisk anbefaling inkl. et veikart med initiativer for å gjennomføre strategien.

Les mer Kontakt oss om strategi

Anskaffelse

I anskaffelsesfasen foretas den konkrete systemsystemanskaffelsen. Underlaget for tilbudsevalueringen skjer gjennom workshops med kundens nøkkelmedarbeidere. Underlaget er de konkrete forretningsbehovene, som ble definert i strategifasen. Forretningsbehovene vil som utgangspunkt formuleres slik at de vil kunne dekkes av et standardsystem. Parallelt gjør vi med vår markedskunnskap en prekvalifiseringsprosess av mulige systemer og leverandører, slik at vi ikke har mer enn tre leverandører som inviteres i tilbudsprosessen. Det utarbeides så en tilbudsforespørsel, som sikrer en ensartet evaluering, basert på vårt malverk. Basert på innkomne tilbud og et antall workshops med mulige leverandører foretas det en objektiv og uhildet evaluering av mulige system og leverandører. Et objektivt beslutningsunderlag, basert på en kvalitetssikret prosess, kan så presenteres for virksomhetens ledelse. I anskaffelsesfasen har vi som oftest en rolle som faglige eksperter, rådgivere og coach til kundens prosjektleder.

Les mer Kontakt oss om anskaffelse

Implementering

I implementeringsfasen gjennomføres selve implementeringen av det valgte system, i tett samarbeid med leverandøren. I denne fasen er det mange viktige oppgaver som kunden selv skal gjennomføre, herunder oppfølging av leveransen slik det har blitt avtalt. Suksessfaktoren ved implementering av et standardsystem er ikke kun betinget av systemets muligheter og leverandørens evne. Det er minst like viktig at kunden medvirker aktivt under implementeringen. Oppgaver som påligger kunden å utføre er bland annet prosjektledelse av egne ressurser, endringsledelse, testing, datakonvertering med mere. Som konsulenter har vi oftest en rolle i kundens prosjektteam, enten som kundens prosjektleder, eller som sparringpartner til denne. I mange prosjekter har vi også en rolle i styringsgruppen, og som en ekstern kvalitetssikrer til kundens ledelse.

Les mer Kontakt oss om implementering

Optimering

Når man har brukt et system over en rekke år, samles det ofte opp små og store endringsønsker, som ofte løses med ikke helt optimale ʺwork aroundsʺ. Det kan skyldes endre strategiske rammer for virksomheten, nye forretningsbehov, tekniske problemer eller endrede forhold i forsyningsleddet. Vi bidrar som oftest i denne fasen med å gjøre en helsesjekk for å beskrive systemenes funksjonelle dekning eller benchmarking med tilsvarende installasjoner. Formålet kan være å sikre en bedre driftsøkonomi, internt og eksternt, eller å kartlegge behovet for en utvidelse av de funksjonelle dekningsområdene. Kan eksempelvis manuelle rutiner eller ʺwork aroundsʺ elimineres, eller nye forretningsprosesser gis systemstøtte ved å utvide eller oppgradere systemene. I noen tilfeller vil det vise seg at det er nødvendig med en større utvidelse, og da er vi tilbake til strategifasen, der vi startet.

Våre tjenester dekker kundenes behov for rådgivning gjennom systemenes livssyklus.

Les mer Kontakt oss om optimering

Contact

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Contact

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Contact

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Contact

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Contact

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.