Implementering

Noen av de typiske fallgruvene under implementeringen av nytt forretningssystem er:

  • Mangelfull styring av leveransene i prosjektet – både i forhold til leverandøren og internt hos kunden
  • Manglende fokus på den organisatoriske implementeringen

Med utgangspunkt i våre samlede erfaringer fra flere hundre store it-implementeringer tilbyr HerbertNathan & Co uavhengig rådgivning innen:

  • Implementerings- og roll-out strategi
  • Prosjektledelse
  • Kvalitetssikring
  • Prosjektevalueringer
  • Endringsledelse

Du er velkommen til å kontakte oss og få en uforpliktende snakk om hvordan vi kan støtte dere gjennom et implementeringsforløp.

Contact system

Contact

Contact

Contact

Contact

Contact