Optimering

Det er i driftsfasen – perioden etter implementeringen – at utbyttet av investeringen skal høstes. Det er her det er viktig å sikre at de gevinstene som ble forutsatt i business casen, rent faktisk blir realisert. Det er samtidig viktig løpende å videreutvikle, oppgradere og optimere ERP, CRM, HR eller BI løsningene, for å bevare verdien av investeringen.

På lengre sikt er det viktig å sikre at systemet tilpasses de endrede forretningsmessige behov som virksomheten har. Tilsvarende er det ofte mulig å få et utbytte av den utviklingen som leverandøren stiller til rådighet, og som virksomheten har betalt for via de årlige vedlikeholdsomkostningene.

I driftsfasen hjelper vi våre kunder med:

  • Optimering og gevinstrealisering
  • Systemevaluering
  • Oppgradering
  • Videreutvikling
  • Outsourcing

Vil du vite mer er du velkommen til å kontakte Herbert Nathan for en uforpliktende snakk.

Contact system

Contact

Contact

Contact

Contact

Contact