Strategi

I strategifasen arbeides det med virksomhetens ledende nøkkelpersoner, for å fastlegge de strategiske rammene for en mulig utskifting av forretningssystemene. Typisk vil vi først kartlegge nå-situasjonen, gjeldende prosesser og systemer, og vi identifiserer utfordringer og muligheter. Etterfølgende vil vi sammen med kunden beskrive det strategiske målbildet, de overordnede forretningsbehovene og lage en skisse for et business case. I denne fasen vil vi også ofte vurdere markedsmuligheter, beskrive, og analysere mulige strategiske utviklingsscenarier, inkl. investeringer, eksterne kostnader, og internt ressursbehov. Leveransen fra denne fasen blir oftest en strategisk anbefaling inkl. et veikart med initiativer for å gjennomføre strategien.

Contact

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Contact

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Contact

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Contact

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Contact

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.