ERP systems in Norway

En uavhengig markedsoversikt over ERP systemer for mellomstore og større norske virksomheter.

Download extract
SKU: ERP_systems_Norway_2020 Category:

ERP systems in Norway

Theme – The impact of emerging technologies

 

En uavhengig analyse

Rapporten er en 100% uavhengig analyse av de ledende leverandørene og systemene i det norske markedet for forretningssystemer. Vi har også utarbeidet lignende analyser for det svenske og det danske markedet.

 

En unik oversikt over de ledande ERP-systemene i Norge

Rapporten er et utmerket verktøy for organisasjoner og virksomheter som har til hensikt å kjøpe et nytt ERP-system og / eller ønsker å få innsikt i dagens trender i Forretningssystem-markedet.

 

Få verdifull kunnskap

Denne rapporten vil gi deg en oversikt over de viktigste ERP-systemene på det norske markedet, inkludert strategier, fakta og tall, detaljer om prosesser som støttes, prismodeller, anskaffelsesfakta og gode råd.

Du vil få innsikt i f.eks .:

  • Markedsdrivere og trender
  • Hvordan digitalisering påvirker markedet
  • Omfanget av inkorporering av AI i systemene
  • En oversikt over dagens ERP-marked i Norge
  • Styrker og svakheter per system
  • Viktige aspekter når du velger et ERP-system
  • Om ERP-investeringen

 

Bestill rapporten i dag

Rapporten kan bestilles både som en digital utgave (fri tilgang for hele organisasjonen) og som en trykt utgave.

Additional information

Inkluderte systemer

Denne rapporten beskriver følgende 18 ERP-systemer og deres leverandører:

• 24SevenOffice
• Deltek Maconomy
• Dynamics 365 Business Central
• Dynamics 365 for Finance and Operations
• IFS Applications
• Infor Cloud Suite
• Netsuite
• Oracle ERP Cloud
• Rambase
• SAP Business ByDesign
• SAP Business One
• SAP S/4 HANA
• SAP S/4 HANA Cloud
• Unit4 Business World
• Visma Business Suite
• Visma.net ERP
• Workday Financials
• Xledger

Språk

Engelsk

You may also like…

  • The cost of a new ERP system

    Read more