Välkommen till HerbertNathan & Co

HerbertNathan & Co är marknadsledande i Skandinavien när det gäller analys, upphandling och rådgivning avseende Ekonomisystem, Affärssystem, HR-system, Lönesystem och Beslutsstöd. Vi arbetar som oberoende analytiker, rådgivare och projektledare till dig som ska upphandla nytt ekonomisystem, affärssystem eller HR-system. Vi arbetar helt fristående från systemleverantörerna. Vi stödjer företag och organisationer i alla faser från analys och förstudie till upphandling, avtal och implementering.

Nyheter

Se alla

Kommande event

  • Är ni redo att digitalisera er ekonomifunktion?

    HerbertNathan & Co, Stockholm

    HerbertNathan & Co presenterar kunskap och erfarenhet om hur ekonomiprocesser kan digitaliseras och vad man kan förvänta sig av moderna systemstöd. SEMINARIETS INNEHÅLL: • Drivkrafter och trender • Verktyg för digitalisering av ekonomiprocesser • Marknadsöversikt systemstöd för ekonomiprocesser • Målbild för ekonomisystemsarkitektur • Modell för upphandling • Framgångsfaktorer projekt I dag finns en mängd olika…

    mars 14, kl: 08:30 - 10:00
Våra tjänster

HerbertNathan & CO

Guidar dig till rätt system

HerbertNathan & Co ger råd, mentorstöd och projektstöd till företag och organisationer genom hela investeringsprocessen – från investering och upphandling till implementering och, driftsättning och nyttorealisering. Vår verksamhet präglas av 100% oberoende rådgivning. Vi har inga relationer med leverantörerna eller deras partners utan agerar alltid ifrån en neutral bas där vi utifrån vår omfattande erfarenhet leder och guidar kunden genom de aktiviteter som ska genomföras under upphandlingen och implementeringen.

Contact system

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt