Välkommen till HerbertNathan & Co

HerbertNathan & Co är marknadsledande i Skandinavien när det gäller analys, upphandling och rådgivning avseende Ekonomisystem, Affärssystem, HR-system, Lönesystem och Beslutsstöd. Vi arbetar som oberoende analytiker, rådgivare och projektledare till dig som ska upphandla nytt ekonomisystem, affärssystem eller HR-system. Vi arbetar helt fristående från systemleverantörerna. Vi stödjer företag och organisationer i alla faser från analys och förstudie till upphandling, avtal och implementering.

Nyheter

Se alla
Karriär

Karriär

Vill du jobba hos oss? Vi på HerbertNathan & Co är alltid intresserade av att träffa dig som har praktisk erfarenhet av rådgivning och konsultation gällande upphandling och implementering av IT-system samt projektledning vid implementering av IT-system.

Event

Rätt affärssystem för en digitaliserad värld – Stockholm

Välkommen på frukostseminarium hos HerbertNathan & Co. Under frukostseminariet kommer vi ge råd om hur ni väljer rätt affärssystem för er verksamhet för att kunna hantera digitalisering och automatisering av allt fler aktiviteter i.

Event

Digitalisering av lärande: från klassrum till ”flow of work” – Stockholm

Välkommen på frukostseminarium hos HerbertNathan & Co. Under frukostseminariet kommer vi ge er information om hur systemmarknaden för digitalt lärande ser ut och delar med sig av konkreta tips i hur man tillgängliggör lärande i ”flow of work”.

Event

Rätt HR-system för organisationer i digital rörelse – Stockholm

Välkommen på frukostseminarium på ämnet Val och upphandling av HR-system. HerbertNathan & Co ger råd om hur ni väljer rätt HR-system för att kunna hantera digitalisering och automatisering av era HR-processer.

Event

Går det att digitalisera budgetprocessen? – Stockholm

Välkommen på frukostseminarium på ämnet ”Går det att digitalisera budgetprocessen?”. HerbertNathan & Co ger er möjlighet att ta del insikter och i information om hur man bör tänka för att anamma ett förändrat arbetssätt och nytt systemstöd för olika typer av planering.

Våra kunder

Våra kunder

HerbertNathan & Co har genomfört uppdrag hos en mängd skandinaviska kunder inom privat och offentlig sektor. Uppdragen omfattar bland annat rådgivning i samband med upphandling och implementering av Affärssystem, HR-system, Lönesystem, CRM-system, BI-system.

Systemguiden

Systemguiden

Systemguiden ger dig grundläggande information om ledande Affärs- och HR-system på den svenska marknaden. Guiden fylls kontinuerligt på med nya system.

Nyheter

Nyheter

Se vad vi har på gång inom kunduppdrag, lediga tjänster mm.

Våra tjänster

HerbertNathan & CO

Guidar dig till rätt system

HerbertNathan & Co ger råd, mentorstöd och projektstöd till företag och organisationer genom hela investeringsprocessen – från investering och upphandling till implementering och, driftsättning och nyttorealisering. Vår verksamhet präglas av 100% oberoende rådgivning. Vi har inga relationer med leverantörerna eller deras partners utan agerar alltid ifrån en neutral bas där vi utifrån vår omfattande erfarenhet leder och guidar kunden genom de aktiviteter som ska genomföras under upphandlingen och implementeringen.

Contact system

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt

Kontakt