morkbla
ERP

De mindre affärssystemen vinner mark

När dimman nu börjar skingras efter de senaste 2 årens lågkonjunktur ser vi konturerna av de förändringar som pågår på den svenska marknaden. Trenden med att de mindre affärssystemen kraftigt ökar sin marknadsandel fortsätter. Samtidigt som de stora leverantörerna upplevt ett stopp i försäljningen har de mindre aktörerna fortsatt att öka sin försäljning.

Orsaken till detta kan inte enbart kopplas till lågkonjunturen. Trenden var tydlig redan innan lågkonjunkturen infann sig. Det finns istället flera andra samband med tillsammans stödjer denna utveckling. Dels har flera av de mindre leverantörerna lång erfarenhet och har lyckats bygga upp sådan bredd och djup i sina system att de idag kan stödja allt fler branscher. Utöver detta finns det en restriktiv inställning hos många företag att köpa på sig ett stort system med risk för problem.

I många fall värderar kunden den lokala närvaron väldigt högt vilket kan vara en fördel för mindre lokala leverantörer och återförsäljare. Flera av de stora leverantörerna finns enbart lokaliserade i de stora städerna eller agerar med en nordisk organisation.

Vidare har omfattningen av affärssystemen idag ökat till den omfattning och komplexitet att flertalet stora företag och organisationer aldrig mer kommer att byta affärssystem. De är nästintill omöjligt att lyckas. Istället kompletterar de sin systemmiljö med förbättringar och uppgraderingar. Resultatet av detta är att antalet affärer hos stora kunder minskar samtidigt som de mindre och medelstora kunderna fortfarande kan utveckla sin miljö vidare med ett nytt affärssystem Därmed är det marknaden för små- och medelstora företag och organisationer som kommer fortsätta driva marknaden för affärssystem.

Utmaningen är den tekniska utvecklingen som är på väg att bli för kostnadsintensiv för att de mindre leverantörerna skall orka hänga med i tävlingen när det gäller gränssnitt, databaser, kommunikation och flexibilitet. Med ca 10 års mellanrum krävs det generationsskifte av affärssystemen. För varje gång detta inträffar är det en eller flera leverantörer som tappar mark och försvinner från marknaden.

Marknaden är således spännande och intensiv. Idag är de mindre affärssystemen på stark frammarsch. Frågan är dock om de har styrkan att orka med nästa generationsskifte som kommer om ca 5 år..

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.