morkbla
ERP

Marknaden för affärssystem på väg mot överhettning

Att underhålla och utveckla sitt affärssystem borde vara en jämn och kntinuerlig process i likhet med att underhålla sin lastbilsflotta, produktionsutrustning eller sina fastigheter. Verkligheten visar dock med tydlighet att investeringar gällande affärssystem följer svängningarna i konjunkturen och har en förmåga att pendla mellan full fart framåt och tvärstopp. Under de senaste två decennierna har branschen upplevt detta mönster ett flertal gånger.

Sverige och övriga världen har nyligen passerat en ny lågkonjuktur med kraftig reduktion av investeringar inom IT som följd. Hastigheten i
inbromsningen som genomfördes i början av 2009 var dock betydligt brantare jämfört med tidigare lågkonjunkturer. Resultatet av detta var att oerhört många pågående investeringar helt stoppades istället för att gå ned på lågvarv. Som en följd av detta blev marknaden för leverantörerna inom affärssystem helt utfiskad med överetablering och varsel som konsekvens.

Sedan hösten 2010 och framför allt sedan januari 2011 har industrin visat allt starkare prognoser gällande ökad efterfrågan och försäljning. Efter inträdet i Q2 visar allt fler industriföretag tecken på att produktionen ligger på bristningsgränsen. Efterfrågan på tjänster ökade dock redan under 2010 som en följd av att många avbrutna investeringar sattes igång med inledande förstudier och rådgivande tjänster som start.

Allt fler förstudier övergår nu till konkreta upphandlings- och installationsprojekt. Sedan några månader tillbaka har antalet upphandlingar ökat markant. Det krävs inte många pågående installationer av affärssystem i Sverige innan det råder brist på erfarna konsulter och specialister. Detta är en situation som redan märks av hos många partners till de ledande leverantörerna av affärssystem. Steget från en intensiv till en överhettad marknad är väldigt kort i ett litet land som Sverige och vi är snart där. Med hänsyn till det abrupta investeringsstoppet som skedde hos många företag och den efterföljande relativt långa perioden av totalstopp är behovstrappan idag brantare än någonsin tidigare. Väldigt många företag upplever idag stora behov av uppgraderingar och kompletteringar med ny- och utökad funktionalitet.

Trenden pekar på att hösten 2011 och våren 2012 innebär överhettning inom branschsegmentet affärssystem med resursbrist och stigande priser som följd. De företag som planerar att genomföra investeringar gällande affärssystem under de kommande 12 månaderna gör klokt i att skyndsamt försäkra sig om att få tillgång till erfarna konsulter. Med den vändning som skett i konjunkturen har möjligheterna till taktiska prisförhandlingar avsevärt minskat och nu gäller det istället att få igång projekten och boka upp leverantörens konsulter flera månader i förväg. De som väntar för länge riskerar att drabbas av både höga priser och brist på kompetens.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.