morkbla

Analys: Agresso – idag och inför framtiden

Affärssystemet Agresso Business World beskylls ofta helt felaktigt för att vara ett system som är utvecklat för offentlig sektor.
Beskyllningarna kommer dels från konkurrenter som i brist på andra konkurrensmedel vill förringa affärssystemet och dels från andra aktörer på
marknaden som saknar relevant kunskap om systemet. Sant är istället att Agresso från början är utvecklat för privat sektor och att majoriteten av kunderna återfinns inom privat sektor. Sant är också att UNIT4 Agresso under de senaste 15 åren upplevt stora framgångar även inom offentlig sektor och att merparten av alla statliga myndigheter använder Agresso.

Historien bakom affärssystemet Agresso inleddes med en fokuserad satsning på ett planerings- och uppföljningssystem för den norska
oljeindustrin under 1980-talet. Behovet var då stort av integrerade verktyg för att kunna planera och följa komplexa industriprojekt med många parallella aktiviteter samt med nedbrytning av aktiviteter i ett flertal undernivåer. Resultatet blev ett dynamiskt ekonomi- och projektsystem med stor flexibilitet gällande dimensioner för planering och uppföljning. Ännu idag, ca 25 år senare, är detta fortfarande grundbulten i Agressos systemfilosofi och det som utmärker systemet mot konkurrenterna.

Inledningsvis bestod kundgruppen enbart av projektinriktade företag. Med tiden har dock kundkretsen successivt utökats till många olika branscher, dock fortfarande hos kunder med ett fokus primärt inom ekonomi- och projektstyrning. Insteget till offentlig sektor kom under 1990-talet och Agresso har sedan dess skaffat sig en mycket stark ställning hos myndigheter, kommuner och universitet. Grundmotivet är att dessa organisationer har höga krav på ekonomistyrning och efterfrågar oftast primärt ekonomimoduler i sina upphandlingar. Även utanför Sverige har UNIT4 Agresso skaffat sig en stark ställning till offentlig sektor.

Projektstyrning och projektuppföljning var något som tidigare enbart förekom i renodlade projektorienterade företag inom entreprenad,
installation och service. Under de senaste 15 åren har dock projektuppföljning blivit viktigt inom nästan alla företag. Inte minst inom industri där stor del av utveckling sker i projektform. På detta sätt har UNIT4 Agresso gynnats av det ökade behovet av projektuppföljning och därigenom skaffat sig en position till att kunna ta kunder inom många olika branscher.

Under 2000-talet har UNIT4 Agresso tagit steget från Skandinavisk leverantör till att bli en internationell leverantör. Trots snabb expansion
i Europa, Nordamerika och Asien tillhör Agresso redan idag en av de mest lönsamma leverantörerna inom branschen för affärssystem. Historien har annars visat att internationell expansion är kostsamt och normalt kräver många års uthållighet innan vinsterna kommer.

Med 30 år som leverantör och system har Agresso nu upplevt åtminstone 2 generationscykler. De stora konkurrenterna på internationell nivå
heter SAP, IFS, Microsoft, Epicor och Infor. I detta sällskap har Agresso en fördel av att vara fokuserade mot ekonomi- och projektstyrning samtidigt som bristen på övriga processområden missgynnar i en del upphandlingar. Agresso kompletterades för några år sedan med HR-stöd vilket gjort systemet till en intressant helhetsleverantör när det gäller lön- och personalutveckling.

Frågan är vilka möjligheter UNIT4 Agresso har att utvecklas vidare och behålla eller utöka sin position på den internationella marknaden.
Klart är att leverantören är lönsam och kapitalstark och har uthållighet till att fortsätta sin expansion och vidareutveckla programvaran. Framtiden ser tillfället ljus ut för UNIT4 Agresso.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.