morkbla
ERP

Vad händer när efterfrågan på MS AX2012 tar fart?

Kommer partnerledet att klara att rekrytera och utbilda tillräcklig mängd av konsulter som har kompetens och kapacitet att implementera effektiva flöden stödda av Dynamics AX på lite större företag? Frågan är givetvis en följd av att vi ser en ökad efterfrågan inom området och vi inser också att Microsofts strategi att ta ett steg upp i storleksklass på målgruppen för AX2012 kommer att kräva mycket av de som skall implementera systemet. Det krävs konsulter som kan designa effektiva processer som sträcker sig över såväl företags- som landsgränser och samtidigt har en djup kunskap om kapaciteten i AX2012 för att undvika onödiga kostnader för anpassningar. Anpassningar som tidigare varit nödvändiga för att inte AX i standard haft tillräcklig funktionalitet.

Nu kommer kraven att öka på att partners kan leverera lösningar med konsulter som har både brett processkunnande och djup funktionalitetskompetens. Tiden då konsulter kunde titulera sig ”AX-konsult” och med det mena alla, eller de flesta, delar i AX är antagligen förbi och nu blir det mera inriktning mot att vara ”process och modul/funktions” konsult. Mer funktionalitet innebär att konsulterna systemmässigt måste bli smalare för att kunna ha tillräckligt djup kunskap för att klara parametersättningen av specialfunktioner. Vi kan kalla det ”T-kompetens”. Med det menar jag att man har en bred förståelse för hela processen (t.ex. Order till Kassa) men djup specialistkompetens inom en viss del av processen och systemet (t.ex. funktion för att specialhantera en viss ordertyp).

Detta innebär i sin tur att fler konsulter måste vara involverade i ett projekt för att täcka upp alla funktioner vilket också är en naturlig följd av att jobba med större företag. Det kommer med säkerhet alltså att skapa ett stort behov av en inte bara AX-konsulter utan också en ”ny typ av AX-konsulter”. Den inledande frågan känns därmed ytterst relevant. Hinner MS AX-partners med att rekrytera, utbilda och i viss mån omforma befintliga konsulter till detta behov?

Det är inte bara det faktum att marknaden kommer att kräva en lite ny typ av AX-konsulter som gör att det finns risk för en märkbar brist på dessa konsulter. Det är också så att den svenska marknaden inom MS AX har en uppåtgående trend och många partners vittnar om att befintliga kunder kompletterar sina lösningar och att man erhåller många förfrågningar från potentiella nya AX-kunder.

Att befintliga AX-kunder efterfrågar kompletteringar av sina befintliga system som i många fall är äldre versioner av AX innebär att den generella efterfrågan på AX-konsulter är stor vilket i sin tur också innebär att partners har svårt att hinna med att utbilda och som ovan behov beskriver kanske t.o.m. omforma sina konsulter till AX2012.

Det finns en stor risk för betydande brist på AX konsulter i allmänhet och AX2012 konsulter i synnerhet under de kommande åren på den svenska marknaden. En effekt av detta kan bli att inte tillräckligt rutinerade konsulter får ta sig an nya, större AX2012-projekt och därmed ökar risken för ej lyckosamma projekt. Vi vet av erfarenhet att det ofta är systemet som får ta de hårdaste smällarna när affärssystemsprojekt havererar även om det i många fall kanske beror på bristande struktur och kompetens hos implementatören. Ett antal sådana projekt, i grunden beroende på att inte partners hunnit med att svänga om sin konsultstyrka, kan i allra högsta grad störa MS planer på att nå segmentet ”stora företag” med AX2012 och senare versioner.

Frågan är hur Microsoft skall agera för att stimulera sina partners att utveckla sina konsulter till att bli AX2012-konsulter som kan ta sig an stora utmanande kunder istället för att ligga kvar och jobba med befintliga kunder som i stor utsträckning finns i segmentet SMB och som alltså i allt mindre omfattning är i fokus för MS Dynamics AX utan snarare NAV.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.