morkbla
ERP

Etablerade affärssystemleverantörer bland kommunerna måste se upp!

Det finns cirka 25 affärssystem representerade på den Svenska marknaden och merparten av dessa affärssystem hittar man i det privata näringslivet. På den offentliga sidan är det desto glesare bland leverantörer och just nu domineras den offentliga marknaden fullständigt av 3 leverantörer; Aditro, CGI och UNIT4Agresso.

HerbertNathan & Co följer och analyserar markanden för affärssystem kontinuerligt både med avseende på den privata och offentliga markanden. Under en period trodde vi att leverantörerna till den offentliga sektorn skulle få konkurrens från åtminstone en leverantör till, men när nu företaget KMD med affärssystemet SAP ”kastat in handuken” och begärt att få dra sig ur det ramavtal man tecknat med Ekonomistyrningsverket så befinner sig den offentliga markanden återigen i något som liknar en oligopolsituation. Staten har sedan så långt tillbaka som 1991 anvisat sina myndigheter och bolag att använda enbart Agresso och bland kommuner och landsting har Agresso tillsammans med Aditro och CGI fullständigt dominerat marknaden ungefär lika länge.

Som analytiker tyckte vi länge att detta i grunden var en ganska bra ordning då vi kunde konstatera att de stora leverantörerna levererade bra affärssystem som motsvarande kundernas krav och detta gjordes dessutom till relativt konkurrenskraftiga priser. Genom offentlighetsprincipen blev timpriser och licenspriser synliga och detta har skapat en för kunden sund priskonkurrens trots få leverantörer.

Men i samband med arbetet med vår nya rapport ”Ekonomi- och HR-system till Sveriges kommuner” så märker vi att något är på väg att hända kring – i detta fall kommunernas – inställning till nuvarande leverantörer och detta gäller särskilt bland de lite mindre kommunerna. Vi har i vår pågående dialog med många ekonomichefer hört flera exempel på att man tycker att affärssystemen har blivit för tids- och kostnadskrävande att både implementera samt förvalta och detta gäller särskilt för mindre kommuner. Av landets 290 kommuner så har nästan hälften färre invånare än 15 000 och det är bland dessa 142 kommuner som ”upproret” kan komma de närmsta åren.

Till dags dato har nästan alla upphandlingar av affärsystem inom den kommunala sektorn innehållit ett krav på färska referenser på kommuner som redan använder det affärssystem som leverantören skall lämna anbud på. Detta har effektivt stängt ute andra leverantörer med mindre system.

Inom de närmsta åren tror vi ett antal kommuner är beredda att på allvar pröva mindre leverantörer av affärssystem och med insikten att hitta ett ekonomisystem som bättre matchar förväntningarna på komplexitet och kostnad. Har vi rätt i detta finns det goda chanser för företag som Å-Data, Hogia, Incit med flera att på allvar utmana de 3 stora. Just nämnda företag är redan leverantörer till kommunerna och vi tror att dessa företag har alla möjligheter att på allvar konkurrera med Aditro, CGI och Unit4Agresso och då med särskilt fokus på den hälften av Sveriges kommuner som har färre invånare än 15 000.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.