morkbla

Vad är affärssystemet värt?

Kan man verkligen räkna på vad ett nytt affärssystem är värt för verksamheten? Går det att med tydlighet beskriva sambandet mellan företagets framgångar och affärssystemets roll? Finns det modeller för att kartlägga och redovisa affärsvärdet av affärssystemet?

Svaret är JA. Det är fullt möjligt att konkretisera vilken roll affärssystemet har för verksamheten och vilka samband som finns mellan verksamhetens framgång/resultat. Faktiskt inte svårare än att räkna på vad en ny lastbilsflotta innebär för ett transportföretag eller en ny sodapanna för ett pappersbruk.

Allt handlar om att bryta ned verksamheten i de affärsflöden och processer som finns inom verksamheten och därefter koppla samman de förbättringar och effektivitetsvinster som finns att göra med en ny investering. Trots att det är möjligt och ej heller kräver många arbetstimmar är det alldeles för få organisationer som genomför denna viktiga aktivitet. En aktivitet som väsentligt förbättrar kvaliteten i det investeringsunderlag som lämnas till ledning och/eller styrelse inför beslutet.

Det är svårt att finna giltiga motiv till varför detta inte sker, när ledningen oftast är väldigt noga med att mäta och värdera allt annat i verksamheten. Sannolikt beror det på att det fortfarande finns en viss rädsla för området IT och att ledningen upplever bristande kunskap om hur IT-system fungerar. Detta borde inte vara ett hinder då det egentligen inte kräver någon expertis. Så länge kunden förstår sin egen verksamhet och de utmaningar och möjligheter som finns till förbättringar så är det relativt enkelt att göra en nyttovärdering.

Även om jag är optimist så pekar det mesta på att situationen enbart marginellt kommer att förbättras framöver. Man skulle vilja sätta ledningspersonalen på skolbänken i några dagar för att skapa en bättre förståelse för sambanden mellan styrning, processer och IT. Dessa få dagar skulle definitivt inspirera uppstart av många förbättringsprojekt och leda till en markant utveckling av Sveriges företag och organisationer.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.