morkbla

Affärssystemet Monitor – Nästa uppköpskandidat?

Konkurrensen inom affärssystem är oerhört utmanande såväl på den internationella som den lokala svenska marknaden. Faktum är att konkurrensen på den lokala svenska marknaden är mer utmanande än vad vi ser i andra länder i exempelvis Europa. Bakgrunden är att det i Sverige fortfarande finns +20 aktiva affärssystem som riktar sig mot företag och organisationer med fler än 50 anställda. Om man räknar in såväl dessa leverantörer som deras anslutna partners har vi en total skara av ca 150-200 återförsäljare och implementationspartners som slåss om en väldigt begränsad marknad med väldigt få nya affärer per år. Med hänsyn taget till den låga investeringsviljan hos svenska företag kan man konstatera att det i Sverige finns ett överutbud av applikationer och partners.

Att konsolideringen redan pågår är ett faktum. Vi kan varje månad läsa nya notiser om förvärv och sammangående av partners. Inte minst bland Microsofts partners men det gäller även flera andra affärssystem. Frågan är dock hur det ser ut den kommande tiden och vilken större aktör som ligger i skottläge för att bli uppköpt.

Om vi undantar mindre aktörer såsom exempelvis Specter, Rexor, Exicom, Hansaworld kan vi konstatera att det idag bara återstår 3 lokala produkter som ännu inte blivit börsnoterade eller uppköpta av investeringsbolag: Pyramid, SoftOne och Monitor. Dessa bolag har varit väldigt framgångsrika inom sina respektive nischer och alla uppvisar god försäljning och vinst. De har också valt att primärt fokusera på den svenska marknaden och endast i begränsad utsträckning ta några försiktiga kliv utanför Sverige, och då ofta i form av att följa med de befintliga kunderna ut i världen. Det är alltid den internationella aspekten som varit den grundläggande orsaken till börsintroduktion eller uppköp av riskkapitalister, det krävs helt enkelt mycket stora investeringar för att lyckas med en internationell expansion.

Vid en snabb och översiktlig jämförelse mellan Pyramid (Unikum), SoftOne och Monitor är det industrispecialisten Monitor som mest troligt kan bli föremål för att släppa hela eller delar av sitt ägande till ett investeringsbolag. Bolaget och dess ägare har inga väsentliga finansiella behov. Min spaning baseras mer på att tiden börjar bli mogen för ägarna att kassera hem det aktievärde som upparbetats i bolaget. Ägarna har varit aktiva ägare i drygt 20 år och det kommer förr eller senare en tidpunkt där pengarna från försäljningen kan ägnas åt annat spännande än fortsatt konkurrens inom branschen för affärssystem.

Det finns många faktorer som visar att den svenska marknaden ännu några år räcker till för såväl Pyramid som SoftOne och Monitor men i ett längre perspektiv ökar osäkerheten. Det stora hotet för samtliga dessa system heter Microsoft Dynamics NAV. Efter att Microsoft för några år sedan valde att skrota projektet Green med planer på sammanslagning av AX och NAV till ett gemensamt system har investeringarna i NAV mångfaldigats och resulterat i att NAV gjort ett segertåg över världen och idag framstår som en nästan ohotad produkt för segmentet 50-200 anställda. Sedan 1 år tillbaka kan systemet även distribueras som en molntjänst.

Även om Pyramid, SoftOne och Monitor är starka i Sverige och har en trogen kundgrupp så kommer den fortsatta tillväxten för Dynamics NAV att minska dessa leverantörers marknadsandel om vi blickar framåt 5-10 år.

Observera, jag säger inte att detta är positivt, utan jag enbart konstaterar det som är ett faktum. SAP har fortfarande dominans bland världens stora företag och Microsoft är successivt på väg att få dominans bland de mindre/medelstora företagen. Detta kommer påverka Sverige likväl som många andra länder.

Det finns dock ingen som helst anledning till oro för de kunder som använder ett affärssystem som blir uppköpt. Det gäller såväl Monitor som Pyramid och SoftOne. All historisk erfarenhet visar att uppköpta system lever kvar på marknaden i åtminstone 10-15 år efter ett förvärv. Visst kommer bolaget/systemen tappa tempo men det dröjer några år innan det ger direkt negativa konsekvenser för kunderna.

Ett konkret och färskt exempel är den svenska leverantören Jeeves som för några år sedan förvärvades av riskkapitalbolaget Battery Ventures. Den kortsiktiga effekten var att Jeeves avsevärt tappade tempo pga personalbyten och organisationsförändringar. Dock har läkningsprocessen efter förvärvet nästan slutförts och Jeeves är återigen uppe i fart och börjat accelerera. Även om Jeeves är en relativt liten leverantör, internationellt sett, så mår bolaget idag ganska bra och kunderna kan känna en viss trygghet inför framtiden igen.

De senaste åren har varit väldigt händelserika när det gäller branschen för affärssystem och allt pekar på att de kommande åren blir minst lika händelserika. Vilka leverantörer och partners som orkar att överleva och hänga med i konkurrensen återstår att se.

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.