morkbla

Flaskhalsar inom offentlig sektor

Inom tillverkningsindustrin brukar man prata om ”flaskhalsar” när det uppstår brist på insatsmaterial, när en viktig maskin går sönder eller vid sjukfrånvaro bland personalen. Frågan är om vi inte börjar se flaskhalsar även i projekten som drivs av leverantörerna av affärssystem.

Min utgångspunkt är den offentliga sidan där jag är involverad i ett flertal upphandlingar och implementationer och där tendensen är tydlig; leverantörerna signalerar ”mycket att göra” och stor brist på leveranskapacitet.

För oss som har följt marknaden i ett 25-tal år är det inte förvånande att efterfrågan går upp och ner. Under många år har det varit relativt få investeringar av Ekonomi- och HR-system bland kommuner och landsting och leverantörerna har anpassat kostymen efter rådande marknadsläge.

De senaste åren ser vi dock en betydligt högre aktivitet inom offentlig sektor och just nu är det riktigt många upphandlingar och implementationer på gång. Så många att leverantörerna börjar signalera leveransproblem till hösten och nästa år om detta fortsätter. Det kan tyckas som en drömsits för leverantörerna av affärssystem, men ökad efterfrågan går inte direkt att möta med större leveranskapacitet. Leverantörerna kan inte åtstadkomma en fullfjädrad applikationskonsult från första anställningsdagen. Det krävs utbildning, förståelse för konsulttrollen och helst tidigare erfarenheter från de branscher man är satt att arbeta med och i. Kunden betalar bra och har höga förväntningar på prestation och kvalitet i leveransen.

Lyckad rekrytering står därför högt på agendan hos flertalet av leverantörerna, men även hitta lösningar för de lite äldre bland personalen och erbjuda dem att jobba vidare några år till. Kommer leverantörerna av affärssystem att lyckas med sina rekryteringar? Finns det tillräcklig med kompetenta personer som passar för uppgiften? Framtiden får utvisa.Helt klart ökar konkurrensen bland leverantörerna att hitta personer som passar för uppgiften.

Ett är säkert: Arvorden och pris per timme som IT-leverantörerna debiterar har legat stilla eller till och med gått ner de sista 10 åren. Samtidigt som den anställde vill följa med i den allmänna löneutvecklingen. Det är en ekvation som blir mer och mer problematisk för branschen och troligen spär på problemen med tendenser till flaskhalsar. Vi tror att kunderna för en period får göra sig beredda på att leverantörerna kommer försöka ta ut högre priser igen. Då gäller det för kunden att bli ännu mer noga med vad man får för pengarna. Mer om det i en kommande blogg.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.