morkbla
ERP

SAP visar vägen mot framtiden…

Så har jag deltagit på SAP´s europeiska lansering inför nya S/4 Hana. SAP är liksom flera andra globala leverantörer duktiga på att paketera och presentera sina visioner och nya produkter. Det handlar inte bara om floskler och fräcka OH-presentationer utan man konkretiserar vad man förbättrat, hur denna förbättring har genomförts samt hur kunderna (såväl befintliga som nya) kommer att få ökad nytta av systemet. Det hedrar dem också att den officiella lanseringen sker först när det finns över 300 genomförda installationer av produkten i Europa istället för att snacka först och prestera sedan vilket kännetecknar en del andra leverantörer.

Denna gång handlar det dock inte bara om en ny version eller en uppgradering av produkten. Det som SAP nu lanserar är ett det största generationsskiftet i företagets historia. Detta har man givetvis hört tidigare såväl SAP som andra leverantörer yttre inför nya lanseringar. Denna gång är jag dock beredd att tillfullo understryka den revolution som SAP är på väg att genomföra. Och jag vågar påstå att man valt en väg som ingen annan leverantör ännu vågat drömma om att ta.

Jag väljer här att lyfta de grundläggande och arkitektuella förbättringarna. I grund och botten handlar det om att man gjort 2 saker. Dels har man utvecklat plattformen Hana som innebär att hela applikationen kan köras i primärminnet och därmed ge prestandaförbättringar på upp emot 10.000 ggr jämfört med en traditionell SAP Business Suite. Vidare har man (givetvis tack vare Hana) gjort en omskrivning av alla grundtabeller och databasanrop med syftet att bygga bort alla aggregerade saldotabeller och index som tidigare krävdes för att uppnå snabba sökningar. Istället kommer nu alla anrop att ske direkt mot transaktionstabellerna. Effekten av denna förändring är att databasens storlek kommer att minska med ca 70-90%. Visserligen blir de enskilda transaktionstabellerna avsevärt större jämfört med tidigare men detta kommer inte märkas tack vare de fördelar som Hana och primärminnet ger.

Ett konkret exempel på ovanstående förändringar är att exempelvis en MRP-körning som tidigare krävt flera timmars (eller en hel natt) batchkörning i den nya versionen körs direkt i realtid med endast någon sekunds svarstid. För övriga funktioner och rapporter som krävt sekunder eller minuter i svarstid kommer systemet att blixtra i hastighet. Vi har därmed äntligen nått situationen där man kan tala om att arbeta i realtid. Ännu bygger nästan alla andra applikationer på att det sker bakgrundsjobb även om leverantörerna envist påstår att allt sker i realtid.

Bakgrunden till SAP´s strategiskifte är att man insåg att produkten var på väg att svälla till en helt ohanterbar volym med enorma datamängder, ofantligt antal aggregerade saldotabeller och index och där volymen och antalet register krävde ett enormt underhåll. Med morgondagens version och den radikala minskningen av register och tabeller kommer underhåll och uppgraderingar att bli enklare jämfört med tidigare.

Att köra produkten i primärminnet är inget unikt. Det har Qlik gjort i många år och det finns fler exempel på marknaden. Men istället för att gnälla vill jag gratulera SAP till att ta efter denna teknik och jag hoppas att det leder till ett trendskifte inom branschen för affärssystem.

Är SAP då helt klara med sin omskrivning av produkten? Nej. Man har till dags dato skrivit om redovisningsdelarna som är centrala för hela systemet och är på väg att lansera logistikdelen. Redan nu går det att få SAP Business Suite installerad på Hanaplattformen dock med den befintliga strukturen på databasen. Först i slutet av 2015 kommer kunderna att kunna att helt övergå till S/4 för både ekonomi och logistikdelarna och dra full nytta av förändringen i arkitekturen.

Jag påstår att det är ett djärvt steg som SAP har tagit och att fler leverantörer kommer att försöka ta efter för att kunna uppnå motsvarande förbättringar i prestanda och datakvalitet. Det är dock få leverantörer som har kapacitet till att orka skriva om sin produkt i grundstrukturen och jag väntar med spänning på att få se vem som nu vågar och orkar följa efter detta strategiskifte.

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.