morkbla

Visma har en del att bevisa

Konsolideringen på marknaden för affärssystem och även Lön/HR fortsätter. Det strömmar in nya nyheter om förvärv och fusioner varje månad. Detta är inte oväntat. Många har sett detta som en växande trend och på en marknad som ännu präglas av en långsam tillväxt ökar trycket på leverantörerna att agera för att skaffa sig volymer.

En av de mest offensiva leverantörerna på den Skandinaviska marknaden just nu är IT-koncernen Visma. På kort tid har flera förvärv annonserats och inget tyder på att denna förvärvstakt kommer att avta. Istället är Visma ganska tydliga i sitt budskap med att man har för avsikt att bli en dominerande spelare på den Europeiska marknaden och där man använder Skandinavien som en språngbräda ut i Europa.

Det är inte helt enkelt att klassificera Visma som leverantör. Inom familjen finns det idag ett stort utbud av applikationer men en stor del av intäkterna kommer även från ekonomirelaterade tjänster såsom redovisningsbyråer, inkassohantering, inköpsportaler, etc.

Visionen verkar vara så enkel att man vill finnas som en kund i kundregistret hos samtliga företag och organisationer i Skandinavien. Devisen skulle kunna vara ”Alla ska med”, dvs ”Alla ska bli kunder till Visma”. Allt handlar givetvis om att skaffa sig åtkomst till Norra Europas största kundpark och där man med sitt stora utbud av applikationer och tjänster kan skapa merförsäljning via koordinerade säljkanaler. Så här långt ser denna strategi ut att vara framgångsrik.

När det gäller applikationsdelen finns det dock en hel del för denna fragmenterade koncern att bevisa. Antalet applikationer inom familjen är på god väg att explodera till en nivå där Infor idag befinner sig. För några år sedan kunde Infor räkna in ca 340 applikationer i sin portfölj. Visma har inte alls denna volym ännu men antalet är på väg att bli stort. Senaste tillskottet i familjen är e-conomic som även för med sig Speedledger i boet.

Trots sin storlek och finansiella muskler kan man dock konstatera att Visma inte är lika framgångsrikt när det gäller att lyfta fram sina applikationer i frontlinjen. Vi har sett väldigt många förvärv av applikationer de senaste 10 åren men det är ingen av dessa förvärv som kan påvisa någon märkbar utveckling utöver den takt som uppvisades redan före förvärvet. Istället är intrycket att det lunkar på i samma takt som tidigare och i en takt som inte är i nivå med flera andra konkurrenter. Problemet med en växande familj med många barn är att det i praktiken leder till att alla barn inte erhåller samma kärlek från sin mamma. Istället får en del av barnen klara sig själva.

Undantaget i familjen Visma är den stora satsningen på applikationen Visma.Net. Även detta är förvisso ursprungligen baserat på ett förvärv men här har Visma i alla fall valt att lägga en väldigt stor investering för att skapa sig en framtida plattform för molnbaserade applikationstjänster. Produkten lanserades med buller och bång redan 2013 men det var primärt en lansering för att få uppmärksamhet men där produkten ännu var exceptionellt begränsad. Satsningen på Visma.Net är strategisk och riktig då den är tänkt att skapa en plattform för molnbaserade tjänster som även fler produkter inom familjen ska dra nytta av. Utifrån detta perspektiv är det en klok satsning.

Som kund kan man dock ställa sig frågan om den växande koncernen Visma ger tillräckligt stort fokus till den produkt som kunden har idag. Hur ska Visma prioritera sina utvecklingsresurser i en familj med åtminstone 30 olika ekonomi- och affärssystem? Vidare finns det skäl att ifrågasätta om balansen mellan kund och leverantör är optimal. Vi har tidigare sett exempel på leverantörer som vuxit från sina gamla kunder och där kunderna känt sig lämnade utan att få den uppmärksamhet de behöver. I detta perspektiv är det exceptionellt viktigt att Visma satsar stort på service.

Ett intressant fenomen har kunnat märkas den senaste tiden. I likhet med synen på SAP som en ”stor drake” (med negativ klang) har jag börjat notera att både kunder och partners till Visma börjat ifrågasätta Vismas framfart. Det finns en uppenbar risk att Visma kan få en negativ stämpel om vi hamnar i en situation där Visma som varumärke syns vart man än vänder blicken.

Att Visma har en strategi, fokus och uthållighet råder det inga tvivel om. Däremot är det ännu obevisat om koncernen kan etablera sig som en konkurrenskraftig spelare inom affärssystem. Framgångarna när det gäller affärssystem ligger primärt inom segmentet mikrokunder samt små företag (det skiljer dock åt mellan exempelvis Sverige och Norge). Allt pekar på att Visma vill upp även i klassen medelstora och stora företag. Detta är dock avsevärt svårare och frågan är om produkterna Visma Business och Visma.Net räcker för att ta detta kliv. Detta är mycket tveksamt. Mest sannolikt kommer vi framöver se ytterligare förvärv för att nå detta kundsegment. Det ska bli intressant att följa Vismas utveckling.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.