morkbla

Specter – Den nya kungen av affärssystem för små e-handelsbolag

Molnet har radikalt förändrat spelreglerna för de leverantörer som utvecklar och säljer verksamhetssystem såsom affärssystem, HR-system, CRM-system etc. Att utveckla och lansera ett helt nytt system på marknaden har historiskt krävt ansenliga investeringar samt oerhört mycket blod, svett och tårar innan återbäringen kommit. Ofta krävdes det mellan 5-10 års idogt arbete, efter lanseringen, med försäljning i egen regi samt via uppbyggnad av partners innan den nya applikationen genererade så mycket intäkter att företaget blev kostnadstäckande. När nya aktörer idag bestämmer sig för att lansera helt nya produkter är lanseringsperioden radikalt förkortad tack vare den enkelhet som finns med att publicera systemet på nätet som en molntjänst. Behovet av en stor säljkår har avsevärt minskat.

En av de aktörer som tog modet till sig att börja från grunden och investera i ett helt nytt affärssystem var Specter som etablerades som företag 2004. Redan från start var fokus inriktat på små företag inriktade på handel vilket var en ovanlig fokusering vid denna tidpunkt. De flesta nystartade affärssystem (dock inte alla) de senaste 15 åren har sprungit ur ekonomidelen för att sedan bredda sin funktionalitet, ofta med uppenbara brister i övriga moduler. Specter förutsåg dock att behoven av välutvecklade affärssystem med fokus på handel/ehandel skulle öka. Samt att konkurrensen inom detta område primärt fanns hos ett flertal gamla och ganska trötta konkurrenter på marknaden. Vidare var marknaden fragmenterad i grupperna handelssystem för väldigt stora postorderföretag samt handelssystem för fåmansbolag och nästan inga system för mellanskiktet av företag.

Trots förhållandevis begränsade finansiella muskler och personella resurser kan vi idag konstatera att Specter på endast 10 år vuxit från noll till en stabil leverantör med en kundbas överstigande 1.400 kunder. Och dessutom med fokus på en väldigt kräsen målgrupp. Företag med inriktning mot handel och ehandel är oftast väldigt medvetna om sin organisation, logistik och affärskoncepten då detta är villkoren för att överleva i en konkurrensutsatt bransch med mycket små marginaler.

Specter kan uppvisa en imponerande omfattning av funktioner med fokus på behoven inom handel samt en oslagbart utbud av integrationer med webshopar, logistikpartners och andra partners som krävs för att få ihop en komplett systemlösning för hela processen från order till leverans och fakturering. För mindre kunder kan Specter erbjuda en sk ”one-stop-shop” vilket innebär att kunden på kort tid kan starta upp och få en heltäckande systemlösning. Självklart finns det även andra leverantörer som kan erbjuda liknande funktionalitet men då ska man komma ihåg att dessa system funnits på marknaden i mer än 20-25 år och inte alltid ligger i frontlinjen av ny teknik och arkitektur.

Det finns invändningar mot Specter som system beroende på vilken synvinkel man väljer att utgå ifrån vid sin bedömning. Om man är ett mindre företag på 10-20 anställda och ser framför sig en tillväxt till 200 anställda inom några år så kommer behoven ganska snart sannolikt att överstiga vad systemet kan erbjuda idag. Men till dess är systemet säkert tillräckligt. Likaså kan man värdera funktionaliteten inom ekonomi och inköp till att vara begränsade men samtidigt är det kanske inte det är den största utmaningen för denna målgrupp.

Som med alla affärssystem är det väsentligt att man betraktar och bedömer systemet utifrån den målgrupp som den är utvecklad för och inte för något annat. Konkurrenterna som återfinns i spridda delar av marknaden hävdar sin styrka gentemot Specter men har oftast sin primära målgrupp inom ett annat segment eller branschnisch jämfört med Specter vilket gör jämförelsen orättvis.

Specter har nått lönsamhet och är på väg att växla upp sin utveckling. Då systemet idag täcker merparten av de processer och funktioner ett litet företag behöver finns det mycket goda förutsättningar att successivt växa till en något större och mer lönsam målgrupp. Viktigt för denna typ av mindre leverantörer är dock att man kontinuerligt förbättrar och utvecklar sin supportorganisation så att tillväxten kan ske kontrollerat och med nöjda kunder. Specter har som många andra små växande leverantörer fått känna av utmaningen att hantera en stor kundgrupp men har till dags dato hanterat detta på ett förtjänstfullt sätt. Visst finns det missnöjda kunder men vilken leverantör har inte det?

Specter har lagt grunden till en stabil och intressant resa framåt. Få andra leverantörer har samma uttalade fokus mot målgruppen handelsföretag och dessutom baserat på en modern och molnbaserad arkitektur. De befintliga och oftast lite äldre affärssystemen som riktar sig mot samma målgrupp får se upp. Specter har alla möjligheter att bli en dominant inom detta segment.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.