morkbla

Är affärssystemets glansperiod över?

Ända sedan slutet av 1990-talet har såväl kunder som leverantörer debatterat för- och nackdelar med att använda ett Affärssystem kontra modellen Best-of-Breed. Otaliga är argumenten för och emot båda alternativen och förespråkarna för respektive modell återfinns självklart i respektive ringhörna.

Om vi ser i backspegeln kan vi konstatera att det uppstod ett starkt fokus på helintegrerade affärssystem inför och under millennieskiftet. Detta hänger samman med att många företag och organisationer tvingades att ersätta stora delar av sin systemmiljö inför milleniet och då föredrog att installera ett stort system istället för att ersätta en mångfald av system som skulle integreras.

Av ett flertal olika anledningar blev dock åren före, under och efter millenniet oerhört plågsamma för merparten av alla kunder. Under några få år ersättas stora delar av Sveriges ekonomi- och affärssystem under stor tidspress och med studenter som utförare. Resultatet var en katastrof och ännu 15 år senare minns många med fasa dessa år av skräck.

Trots denna bristfälliga start på affärssystemets glansperiod fick begreppet affärssystem ett starkt fäste och ett mantra som ekade över hela världen när såväl mindre som större koncerner skulle renodla sin applikationsportfölj med ett stort och heltäckande affärssystem. Många koncerner har sedan dess kraftigt reviderat sitt förhållningssätt och öppnat upp för en mer öppen och flexibel syn på sin systemstrategi.

Med molnets entré har återigen debatten seglat upp när det gäller frågan kring ett affärssystem kontra Best-of-breed. På några få år har tusentals molnbaserade applikationer introducerats på marknaden. Tjusningen med denna typ av applikationer är att uppstarten ofta sker på mycket kort tid och ger kunden en möjlighet att pröva nya applikationer innan man drar på sig en stor och irreversibel investering.

Argumenten för och emot affärssystem kontra Best-of-breed är i det närmaste detsamma som för 10 år sedan. Det som dock många inte inser är att den underliggande situationen faktiskt är annorlunda vilket väsentligt förändrar diskussionens karaktär. Vad jag syftar på är att dagens affärssystem faktiskt täcker väsentligt mycket mer än för 10-15 år sedan och att de specialapplikationer som nu lanseras som molnbaserade applikationer kompletterar varandra mycket bättre än vad som var fallet runt millenniet. Överlappningen är ganska begränsad.

Jag konstaterar efter många genomförda systemstrategier de senaste 5 åren att marknaden nu helt håller på att svänga om i debatten och att Best-of-breed möter mycket starkare stöd än tidigare. Det innebär inte att marknaden förespråkar Best-of-breed som primär modell. Däremot är det tydligt att marknaden nu förstått att det inte finns någon kund som klarar sig med enbart ett enda system. Det finns alltid behov som går utanför vad affärssystemet kan erbjuda, det gäller stora SAP i lika hög grad som lilla Hogia. Till detta kommer det faktum att förändringstakten idag är väldigt hög i alla organisationer och att förvärv och omorganisationer ofta leder till ett inflöde av externa applikationer vilket medför att systemmiljön alltid kommer ha en viss grad av fragmentering.

Till saken hör också att i takt med marknaden för molnbaserade applikationer mognar så kommer det finnas mycket bättre förutsättningar för enkla och säkra integrationer mellan affärssystemen och de molnbaserade applikationerna.

Jag är helt övertygad om att begreppet affärssystem är på väg att omdefinieras och att morgondagens systemmiljö kommer vara fragmenterad men likväl strukturerad. Glansperioden för begreppet affärssystem är över. Detta minskar dock inte behovet av att ändå ha en väl genomarbetad strategi för underhåll och utveckling av sin applikationsmiljö. Det är viktigt att hänga med i förändringen och ha en öppen och flexibel syn på omvärldens svängningar.

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.