morkbla

Big Data = Big Nonsens

Sannolikt är inte IT-branschen värre än andra branscher när det gäller lansering av nya begrepp men när man själv befinner sig mitt i stormens öga upplever jag att det framträder nya revolutionerande fenomen varje månad. Dessa fenomen lanseras alltid av globala analysfirmor som tyvärr aldrig blir ifrågasatta utan tillåts koka soppa på en spik genom att väva in sina budskap i akademiska motiveringar.

Big Data är just ett sådant fenomen som har tillåtits blåsa upp som en ballong precis vid en tidpunkt då branschen för BI-verktyg behövde ett nytt tillskott av energi. Plötsligt lanseras ett begrepp som i sig själv saknar logik vilket skapar förvirring hos massorna. Vad innebär ”Big Data”? Om vi försöker på svenska skulle det bli ”Stor data” eller möjligtvis ”Enorm data”. Oaktat hur man försöker hitta en översättning så kvarstår att begreppet saknar logik.

Att man med ”Big Data” avser väldigt stora datamängder tror jag de flesta idag faktiskt förstår. Att man dessutom oftast åsyftar stora mängder ostrukturerad data tror jag faktiskt också att de flesta faktiskt är eniga om. Men vad är då nytt med detta? Och vad är det som helt plötsligt är en revolution i detta? Det har i alla tider funnits exempel på organisationer som kunnat uppvisa datavolymer som får den mest luttrade BI-expert att svimma vid åsynen.

När sk experter ska beskriva fenomenet hänvisar man ofta till den informationstrafik av ostrukturerad data som uppstår via sociala medier, nyhetspubliceringar via internet samt nu även tolkning av mänskligt tal i exempelvis Radio och TV. Till detta kommer att vi snart kommer att få information ifrån världens alla elektroniska enheter med inbyggd processer, dvs gräsklippare, brödrostar, rakapparater och hundratusentals andra exempel på elektronisk utrustning. Med detta vill man påvisa att mängden information kommer att eskalera till astronomiska nivåer och att dagens BI-verktyg kommer att duka under pga växande krav på ökad prestanda.

Jag stödjer att informationsmängden i världen är på väg att lyfta mot astronomiska nivåer och att väldigt stor del av denna informationsmängd kommer att vara ostrukturerad. Däremot har jag svårt att se vad begreppet och det sk fenomenet Big Data tillför. Det har alltid varit och kommer alltid att vara en utmaning att bygga en strukturerad informationstolkning i en värld där informationsteknologin är under ständig transformation och där morgondagens informationsflöde och innehåll skiljer sig mot gårdagens.

Att arbeta med beslutstöd kommer alltid att kräva en agil inställning till tolkningen och bearbetningen av informationen ska underhållas och utvecklas. I det perspektivet spelar det ingen roll ifall det gäller 1 Gigabyte data eller 10.000 Terabyte data. Parallellt med vår ökande informationsmängd fortsätter utvecklingen av minnen och lagringsmedia vilket ändå kommer medföra att vi kommer försöka hålla jämna steg mellan informationsmängd, datalagring samt modeller för insamling och tolkning av information.

Big Data är ett kortsiktigt fenomen, sett till begreppet. I takt med att informationsmängden ökar och vår kunskap och förståelse för information och kommunikation utvecklas kommer vi snart att få bättre rubriker på de problem och utmaningar följer med den ökade informationsmängden. Då kommer vi se tillbaka i backspegeln och inse att Big Data faktiskt bara var Big Nonsens.

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.