morkbla

Små och medelstora företag kräver allt mer avancerade affärssystem

I en värld där konkurrensen blir allt hårdare finns ingen plats kvar till de företag och organisationer som imorgon arbetar på samma sätt som igår. För att hänga med i utvecklingen, kunna behålla och även utöka sina marknadsandelar krävs kontinuerlig förändring och utveckling av verksamheten. De förändringar som före milleniet genomfördes under en 10-års period genomförs idag inom loppet av 6-12 månader. Alla företag och organisationer upplever idag att kraven på snabbhet och förändring är högre än någonsin och detta är en trend som består.

Som en följd av kraven på utveckling och förändring kan vi idag konstatera att även den kategori av företag och organisationer som vi till vardags rubricerar som ”små” (bolag med upp till 100 anställda) numera efterfrågar affärssystem som omfattar väsentligt mycket mer information jämfört med vad motsvarande företag efterfrågade för 10 år sedan. Idag räcker inte att erbjuda ett affärssystem som inkluderar ekonomi, order, lager, fakturering, inköp och produktion. Även små bolag har numera behov och ställer krav på produktionsplanering, transportoptimering, dokumentstyrning, PLM-stöd, projektstyrning, e-handel osv. Krav som tidigare primärt återfanns hos relativt stora bolag och koncerner.

Följden är att marknaden och målgruppen av affärssystem och kunder håller på att struktureras om. De leverantörer som tidigare erbjöd affärssystem för kunder upp till nivån 100 anställda får allt svårare att erbjuda system som är tillräckliga då målgruppens kravbild håller på att öka i en takt där de små leverantörerna inte kan hänga med. Följden blir att även små företag allt oftare väljer affärssystem som ”egentligen” kan tyckas för stort för en liten verksamhet.

Förutom att de mindre och ofta lokala leverantörerna får allt svårare att överleva så finns det ytterligare en aspekt av de ökande kraven. Det är att det medför utmaningar för leverantörerna av molnbaserade affärssystem (då menar jag äkta molnbaserade affärssystem och inte de affärssystem som erbjuds som en traditionell driftstjänst men felaktigt kallas för molnbaserade). Helt enkelt därför att de molnbaserade affärssystemen i regel är tämligen unga och ännu saknar stöd för avancerade processer och funktioner, och därmed har svårt att komma ikapp de affärssystem som har utvecklats under många år.

En utmaning med allt detta är att små kunder allt oftare tvingas in i en situation där de ska implementera ett relativt omfattande system som kräver både mer resurser och pengar än vad de normalt sett själva anser är rimligt. Dock, sett i ljuset av vad som krävs även för en liten organisation för att hänga med i den digitalisering som pågår, är det egentligen det pris som måste betalas för att säkra företaget en plats även i morgondagens spelfält. Det går inte längre att vara tillräckligt bra enbart genom att utföra ett bra hantverk. Det krävs att organisationen anammar ett digitaliserat arbetssätt samt att affärsprocesserna knyts ihop med kunder och leverantörer väsentligt mer integrerat jämfört med tidigare. Spelplanen för små och medelstora företag håller på att förändras och det medför även stora förändringar för de aktörer som levererar system till denna målgrupp av kunder.

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.