Björn Mattsson, VD Heads Svenska AB

Det svenska bolaget Heads har specialiserat sig som en spetssleverantör inom Retail. Utanför medias rampljus har bolaget på år några få år skaffat sig en imponerande kundlista bestående av några av Nordens mest framgångsrika butikskedjor inom Retail. Vi har träffat Björn Mattsson, VD på Heads Svenska AB, för att få svar på vilka ambitioner och mål företaget har inför framtiden.

Företaget Heads har funnits på svenska marknaden i många år, men är inte så välkänt. Vilka är egentligen Heads och vad är det ni erbjuder marknaden?
Svar: Heads grundades av gänget bakom JoWe, Megadisc. Innovatören Joakim Wester hade en dröm att bygga framtidens retail-programvara, allt skulle ske i realtid och varuflödeshanteringen skulle prioriteras. Först fick han ta fram minnesdatabasen Starcounter, sedan fick han med sig alla retail-specialister han jobbat med sedan nittiotalet och de byggde Heads Retail. Gekås i Ullared hade stort behov av systembyte då verksamheten växte lavinartat och man beslöt sig för att satsa på Heads. Detta har senare visat sig vara ett mycket klokt val för båda parter. Gekås fick ett mycket robust skalbart system och Heads fick en krävande kund som drev utvecklingen framåt. Idag har vi en komplett retail-lösning för butiker, allt ifrån inköp, lager, order och kassa.

På vilket sätt är ni unika? Vad är det som skiljer mot övriga leverantörer som erbjuder liknande system?
Svar: Saker våra kunder tar upp som argument för valet. Ultrasnabbt, vi uppdaterar rubbet på ett par sekunder. IT-Lean, mycket lätt på infrastruktur. Snabbt för proffsen och lätt för inhopparen, krävs ingen stora inlärningsinsatser. Cost-of-Ownership är också en grej ekonomerna tycker om. Möjligheten att använda samma lager för e-handel och butik väger också tungt.

Vilket är ert primära kundsegment? För vilken typ av kunder har ni utvecklat ert system?
Svar: Heads utvecklades initialt för mycket stora kunder. Där en central uppföljning och styrning är viktig. Har du en kedja med hundratals butiker kommer systemet verkligen till sin rätt. Men faktum är att vi i princip kan leverera till vilken typ av butik som helst. Erfarenheten säger dock att ägarledda och riskkapitalägda företag är de som rör sig snabbast. När de stora riskkapitalisterna investerar, vill de gärna att förbättringar skall ske snabbt, så de kan sälja av enligt sin tidsplan. Tack vare vår snabba utrullning är vi klockrena i ett sånt scenario.

Ni är ju en nischad leverantör som erbjuder en sk Best-Of-Breed lösning. Det finns de på marknaden som istället förespråkar heltäckande affärssystem. Vad är din kommentar till detta?
Svar: Heads Retail är ett ERP, affärssystem för handel och butik, på så sätt är vi Best-Of_Breed. Vi har inget ekonomisystem inbyggt och inte heller e-handel, web-shop system. Istället integrerar vi oss mot dessa. Man kan alltid argumentera om fördelar för det ena och det andra valet. Men det som gör oss nästan ensamma är att vi är ett ultrasnabbt heltäckande affärssystem mot handel. Unika på så sätt att vi är så nära realtid som det bara går. När leverantörerna av heltäckande lösningar pratar realtid, menar man minuter då vi pratar millisekunder och sekunder, dessa är oftast utvecklade mot ett helt annat segment än retail, där snabbhet inte är ett krav. I det ögonblick våra kunder stänger sina butiker för dagen är allt uppdaterat i systemet. Rapporter kommer genast och inte i morgon, beslut om varuflytt ifrån en butik till en annan där det är större efterfrågan kan tas på faktiska siffror nu!,  istället för på uppskattningar och prognoser. Det är lite som att ta traktorn till jobbet istället för bilen, har man inte bråttom så varför inte, välj ett standardsystem byggt för industrin och tryck in det med en armada av konsulter, det funkar också.

Heads har haft en blygsam tillväxt och är ännu en liten leverantör jämfört mot många andra leverantörer. Hur ser era ambitioner och mål ut framåt?
Svar: Du har helt rätt och det finns en logisk förklaring till den låga tillväxten. Nämligen utveckling och åter utveckling. Heads har inte förrän de senaste året riktat in sig på försäljning, finns inga anställda säljare idag t.ex. Samtliga anställda förutom undertecknad är systemfolk. Idag är vi redo för kommersialiseringen av Heads. Nya kunder kommer till och ambitionen är att femfaldiga omsättningen på fyra år. Norden får nog ses som vår hemmamarknad. Vi kommer aktivt att samarbeta med partners. Telenorbutikken i Norge såldes igenom vår partner Pearl Consulting AS t.ex.

Till sist, vad ser du för trender inom IT för marknadssegmentet Retail just nu? Vad är det som just nu efterfrågas av denna kundgrupp?
Svar: Den traditionella handeln utmanas av uppstickare, med en betydligt enklare go-to-market modell oftast som ren e-handel. Man kan jämföra med flygbranschen, där de förr så dominerande halvstatliga bolagen, utmanas av koncept som Norwegian, med en mycket lättare serviceapparat och bra service till ett lägre pris. Kravet på ultrasnabba system, centralstyrning, lättare infrastruktur är trender idag, annars kan IT helt enkelt inte leva upp till kraven. Där är inte själva e-handelsplattformen ett problem, utan det underliggande ERP-systemet. Hur skall man kunna ha samma lager för e-handel och gatubutik om inte allt är i realtid till exempel?