morkbla

Efter försäljningen – Vart är IFS på väg?

Efter många år i trygg hamn har det sista stora svenska affärssystemet IFS flaggat ut. Resan går nu mot okänt mål. Frågan är vart IFS är på väg och hur resan kommer att se ut.

Det är med blandade känslor man konstaterar att även vår tredje stora leverantör av affärssystem för den globala marknaden flyttats över till ett riskkapitalbaserat ägarskap. IFS betraktades länge som lillebror i syskonskaran av IBS, Intentia och IFS som ofta gick under epitetet ”de tre I:na”. Dessa tre system gjorde karriär under 1980-talet, blommade ut i Skandinavien under 1990-talet och blev på kort tid dominerande alternativ i flertalet upphandlingar hos både medelstora och stora företag. Få andra system på den Skandinaviska marknaden kunde mäta sig med dessa system gällande bredd och djup i funktionalitet. Under denna period var leverantörerna också lönsamma och hade därför möjlighet att hålla en hög utvecklingstakt och därigenom hålla avståndet mot de något mindre leverantörerna som inte orkade hänga med i tempot.

Nästa naturliga steg för de tre I:na var internationalisering. Ett ganska naturligt steg då den Skandinaviska marknaden snabbt krympte när det gällde antalet potentiella affärer samtidigt som många av de befintliga kunderna var internationella och hade behov av att få ut systemen i många länder. Internationaliseringsprocessen var (och är ännu för alla leverantörer) både kostsam och smärtsam. Att sprida sin verksamhet till våra systerländer inom Skandinavien är en liten utmaning i sig självt, men att dessutom växa till Europa, USA och Asien kräver oerhört mycket kapital och uthållighet. Historien visar att detta i princip aldrig har lyckats av någon leverantör, utan externa finansiärer eller börsnotering för att inhämta externt kapital. Följden blev också att samtliga tre I-bolag höll på att falla ihop under det stora läckaget av pengar. Runt och strax efter milleniet, i samband med att hela IT-branschen upplevde en konjunkturnedgång, var klockan nästan slagen för dessa tre leverantörer och konkursförvaltaren stod utanför dörren och vaktade. I detta läge var det IFS som, rent ekonomiskt, hade sämst förutsättningar och bolaget var endast några timmar ifrån konkurs innan Douglas gjorde en insats och blåste in det kapital som krävdes för att fortsätta verksamheten.

Från denna tidpunkt har våra tre I-företag gått skilda vägar och utvecklats på helt olika sätt. Både IBS och Intentia hamnade ganska tidigt i nytt ägarskap och har upplevt flera ägarbyten med varierande framgång. IFS har sedan Douglas inträde befunnit sig i trygga händer och fått den omvårdnad som krävts för att, metodiskt och strukturerat, kunna utveckla sin produkt och successivt bearbeta nya delar av världen. Tillväxten har inte forcerats utan lönsamhet har prioriterats före expansion. Resultatet är att IFS idag kan uppvisa en imponerande produkt som få andra affärssystem kan mäta sig med. Det handlar inte enbart om bredd och djup i funktionalitet utan även om framåtanda och tillämpning av ny teknik. IFS har alltid drivits av en upptäckarglädje där ingenjörerna fått utrymme till att testa det senaste inom den digitala världen och har ofta lyckats uppvisa nya smarta lösningar och få dem realiserade ute hos kunderna.

Genom att IFS i så många år haft en trygg ägarkrets och där bolaget fått utvecklas i en varsam takt har företagets kultur och själ kunnat upprätthållas vilket inte är fallet hos exempelvis Intentia (Infor) eller IBS där den anglosaxiska ledarstilen markant har förändrat bolagens kultur.

Frågan är vad det nya ägarskiftet kommer att innebära för IFS? Det ligger i sakens natur att en ny ägare vill sätta en egen agenda och öka expansionstakten för att därigenom öka värdet på investeringen. För det är enbart en investering och inget annat. Det ligger inget hjärta eller välgörenhet bakom denna typ av investeringar.  Samtidigt innebär det att man får en ägare som kommer lägga stort engagemang vid att pressa ledningen till att hålla tempo och genomdriva lagda planer. Risken är dock att övertagandet kan leda till förändringar och utbyte av personal i ledande ställning efter att i många år haft en stabil ledning och låg personalomsättning.

Den stora risken föreligger dock egentligen inte med den nya ägaren som sannolikt vill förädla verksamheten och verka för expansion. Istället är den största risken förknippad med vad som blir nästa hamn när företaget blir sålt nästa gång. För detta kommer givetvis att ske, oavsett om det dröjer 3, 5 eller 7 år. Vid det tillfället kan det mycket väl bli någon av de stora konkurrenterna som vill räkna in IFS som en del i sin familj och tillgodoräkna sig en väldigt fin kundlista. Detta skulle jag betrakta som exceptionellt negativt och det vore det första steget för nedmonteringen av IFS som företag. Det finns väldigt många exempel på motsvarande öden från branschen tidigare och låt oss hoppas att detta inte sker med IFS.

På kort sikt lär inte ägarbytet ge några svallvågor på vattnet utöver en del personalförändringar som följer av att roller och ansvar i samband med den ökade expansionen förändras. Det vi på kort tid uppmärksammat i Skandinavien är övergången till en partnerstrategi vilket har tillämpats internationellt men inte i Sverige under de senaste 10-15 åren. Med ett utökat partnerled ökar förutsättningarna för IFS att återigen vända sig mot ett marknadssegment av något mindre organisationer jämfört med vad som varit fallet de senaste 20 åren. Det kommer öka konkurrensen för primärt Microsoft AX och Jeeves men även några av de andra affärssystemen som riktar sig mot segmentet medelstora organisationer.

I det korta perspektivet ser jag IFS som en väldigt stark kandidat på den Skandinaviska marknaden med en välutvecklad produkt som ligger långt fram teknikmässigt, en branschmässigt hög lönsamhet samt nu också en ökande säljkår via nya och fler partners. Vad som händer på längre sikt är mer oklart och beror helt på hur den nya ägaren väljer att sköta om sin investering. Förhoppningsvis finns det tillräckligt med kompetens och förståelse för att inte förstöra IFS goda kultur samtidigt som ägarens nätverk kan skapa nya öppningar och kanaler för framtida affärer.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.