morkbla

Stor brist på kompetens till AX

Trenden är kristallklar. Microsoft är på god väg att lyckas med sin ambition att lyfta upp Dynamics AX som ett allvarligt hot mot de allra största affärssystemen när det gäller målgruppen stora och internationella företag och koncerner. Jag erkänner att detta var helt otänkbart för mig för 13 år sedan när Microsoft förvärvade NAV och AX via köpet av Damgaard. Jag hade dock helt fel och konstaterar nu att Microsoft lyckats vidareutveckla både NAV och AX till att bli två dominanter inom affärssystem. Och allt tyder på att Microsoft fortsätter med sin fokusering på dessa produkter och att funktionaliteten kommer att väsentligt utökas de kommande åren. 

Detta innebär dock inte på något sätt att AX och NAV är de bästa produkterna på marknaden. De har ännu långt kvar innan de fullt ut kan konkurrera funktionellt mot ett flertal av övriga produkter på marknaden. Men detta spelar allt mindre roll. Kunderna visar idag en mycket större fokusering på att få en fungerande helhet i sin infrastruktur istället för att kräva försöka maximera mängden funktioner i respektive applikation. I detta skifte står Microsoft exceptionellt starkt med sin plattform där den övervägande majoriteten av alla företag och organisationer fokuserar på Microsoft. Till detta ska läggas att det finns ett väldigt stort utbud av partnerlösningar till AX vilket innebär att AX snart kan erbjudas till de allra största företagen och i vilken bransch som helst.

Den stora utmaningen framöver (både för Microsoft och för kunderna) är att den ökande efterfrågan på Microsofts produkter och specifikt på AX inte kan mötas med en lika stor tillgång på kompetens hos marknadens konsultföretag. Dels handlar det om att antalet konsulter som har erfarenhet av AX är alldeles för få i Sverige och dels handlar det om att de konsulter som finns saknar tillräckligt kompetens. AX har idag blivit så stort och komplext att det i likhet med SAP kräver många konsulter för en installation samt att det krävs ganska många installationer av AX för att fullt ut kunna behärska AX möjligheter.

Följden av situationen är att AX allt oftare omnämns i sammanhang då man talar om probleminstallationer samt att kunderna hamnar i ångest då de ska hitta en lämplig AX-partner när de ska upphandla affärssystem. Vi ser även situationer då AX förlorar i upphandlingar mot lillebror NAV där det finns ett större utbud av kompetens och där utbudet av partnerlösningar är ännu större jämfört med AX. 

Det som idag sker är att kunderna börja handplocka enskilda AX-konsulter från flera olika partners för att få ihop ett tillräckligt starkt lag för sin installation och där det finns partners som drar sig ur affären när de inte längre får förtroendet att ansvara för helheten. Samtidigt pågår en stark konsolidering bland AX-partners där det snart inte finns några små partners kvar och där kunderna tvingas välja mellan några få stora aktörer. 

2016 kommer att bli ett intressant år. Det finns ett uppdämt behov av systembyten och AX kommer medverka i de flesta upphandlingar (hos medelstora och stora företag) oavsett bransch. Det innebär att det blir många upphandlingar och där det kommer krävas väsentliga insatser från partners för att vinna dessa upphandlingar. Att försöka vinna utan att plocka fram sina allra bästa resurser är helt meningslöst och samtidigt säger logiken att de allra bästa konsulterna inte kan vara med i varje upphandling och i varje installation. Bristen på kompetens riskerar att skapa en hausse på AX-kompetens och där priserna kommer att sticka iväg, på samma sätt som skedde när efterfrågan på SAP-konsulter var som störst åren under och efter millenniet.

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.