morkbla

Unit4 (Agresso) har blivit hett!

Vem kunde för några år sedan tro att det skulle uppstå ett stort intresse för att bli partner till Unit 4? Men det är bara att konstatera att det nu är flera konsultföretag som börjat nischa in sig mot systemet och hoppas kapa marknadsandelar i den konsulting som uppstår när Unit4 öppnat upp för att samarbeta med externa aktörer på marknaden.

Unit4 har en lång historia på den svenska marknaden. Första inträdet var redan 1991 då man som en total överraskning knep ett eftertraktat avtal med svenska staten mitt framför ögonen på många av de då etablerade leverantörerna av affärssystem. Jag tillhörde själv en av konkurrenterna och förstod inte vad som egentligen hände. Vi upplevde att Agresso (som man då hette) kom från ingenstans. Så var givetvis inte fallet, Agresso hade redan börjat få framgång på den norska marknaden och lyckades göra entré på den svenska marknaden vid precis rätt tidpunkt. Även utan detta avtal hade sannolikt Agresso lyckats bra på den svenska marknaden men det hade tagit ytterligare ett flertal år för att nå den position man fick på kort tid.

Initialt var både referenserna och fokus i Sverige på den offentliga marknaden även om Agresso från början helt fokuserat på den privata marknaden. Ännu idag är den privata marknaden större än den offentliga för Unit4 men konkurrenterna envisas med att fortsätta benämna Unit4 för ett system för den offentliga sektorn vilket givetvis är helt fel. Fakta är istället att konkurrenterna har få argument till varför Unit4 slår dem i upphandlingarna utöver att ”bäste man vann upphandlingen”.

Unit4 har visat en kontinuerlig tillväxt på svenska marknaden i många år och har idag över 500 anställda i Sverige. Under 1990-talet och i början av 2000-talet samarbetade man med flera partners vid implementering av systemet vilket var nödvändigt för att säkra resursåtgång samt kompetens. Sedan kom en period där man valde att avveckla samarbetet (på samma sätt som Jeeves nu gjort med sina partners) för att istället sköta all implementering i egen regi. Motivet till detta är svårt att förstå på annat sätt än att man ville maximera sin egen tillväxt istället för att överlåta konsultingen till externa parter.

Nu har dock vinden vänt och Unit4 har öppnat upp för en partnerkanal. Bakgrunden är att Unit4 idag har nått sådan framgång att antal nya kunder per år överstiger vad Unit4 själva klarar av att hantera samtidigt som systemet nu finns i ganska många olika branscher och där Unit4 själva har svårt att upprätthålla tillräcklig kompetens på samtliga branschområden.

På kort tid har flera befintliga konsultbolag börjat nischa sig mot Agresso och nu ser vi även att leverantörer från andra länder (primärt från Norge) med fokus på Agresso börjat etablera sig i Sverige. Marknaden för Agresso är god i Sverige. Med ca 900 kunder i Sverige och en dominans inom offentlig sektor kommer det vara många goda skördeår framåt för de konsultbolag som kan erbjuda konsulter med branschkompetens och praktisk erfarenhet. Unit4 själva har tidvis fått mycket kritik för projekt som bemannats av oerfaren personal och där projektstyrningen varit bristfällig. Detta hänger samman med en ”god försäljning” och där organisationen inte hängt med i utveckling, utbildning och struktur. Detta problem kommer minska i takt med att nya och erfarna implementeringspartners sluter an till partnerledet.

Jag konstaterar att Unit4 blivit ett vuxet företag och nu definitivt räknas in bland de ledande leverantörerna på den svenska marknaden. Konkurrenterna kallar det för ett ekonomisystem vilket givetvis är helt fel. Unit4 erbjuder en bred produkt med kunder inom många olika branscher. Det innebär inte att man är ”bäst” i någon bransch eller att man erbjuder det bästa systemet. Men det innebär att produkten är så pass bred samt flexibel att den kan användas av många företag i många branscher.

Framtiden ser fortsatt ljus ut för Unit4 och strategin att övergå till en partnerkanal öppnar luckorna för fortsatt tillväxt på samma sätt som skett för övriga leverantörer som öppnat för partners. Vi ser samma tendens för IFS som på kort tid tagit flera nya affärer mot en ny målgrupp av mindre kunder när man går via partners istället för att agera i egen regi.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.