VD-intervju med Monitor

MorganPersson

Morgan Persson, VD Monitor Enterprise Resource Planning System AB

Den svenska affärssystemsleverantören Monitor utklassar majoriteten av andra leverantörer, oavsett bransch, i Europa när det gäller lönsamhet. Hur kommer det sig att en liten svensk nischspelare inom affärssystem år efter år kan uppvisa en sådan framgång? Vi har träffat Morgan Persson, VD på Monitor, för att få information om nuläget och framtiden.

Monitor har fått uppmärksamhet som en framgångsrik leverantör av affärssystem. Hur gick det för er 2015?
Svar: 2015 var ännu ett rekordår för bolaget. Under 2015 valde 250 tillverkande företag MONITOR som affärssystem och kundstocken närmar sig nu 3000 företag. Bokslutet är ännu inte klart men prognosen visar på en vinst som överstiger 120 MSEK före vinstdelning till personalen som kommer att ligga på ca 40 MSEK.

Vad är förklaringen till er framgång? Vad är det som skiljer er mot övriga leverantörer på marknaden? Svar: Förklaringen till vår framgång är nog mycket enkel. Vi har en engagerad och kompetent personal, låg personalomsättning vilket gjort att vi haft möjligheten att jobba långsiktigt. I slutändan ger det nöjda kunder vilket bidrar till än fler kunder. Vi har en tydlig affärsidé och en tydlig strategi sedan 35 år tillbaka. Vi utvecklar affärssystem för tillverkande företag. Med produktutveckling, försäljning, implementation och support i vår organisation så har vi ett starkt koncept. Kostnadseffektivitet har varit ett signum för Monitor allt sedan min bror, Åke Persson, startade bolaget 1974.

Monitor har en stark ställning i Sverige, men hur ser era tillväxtplaner och mål ut för övriga Norden och omvärlden?
Svar: I dagsläget är ca 20% av nyförsäljningen i andra länder. Vi har idag dotterbolag i Finland, Polen, Malaysia och Kina. Samarbetspartners har vi i Danmark, Estland, Lettland och Litauen. För närvarande är nämnda länder prioriterade marknader för oss. Etableringarna i dessa länder är under uppbyggnad och vi har en stor tro på en god försäljning i dessa länder. Vi är väl medvetna om att det tar sin tid att etablera sig i ett nytt land och det kräver en hel del resurser. Bolaget har en god ekonomi och vi känner att vi har finansiell styrka att klara det. Vi gör oss ingen brådska utan tar det steg för steg, med tydliga delmål och mål.  

Hur ser du på den konsolidering som pågår inom branschen? Konkurrenter köper upp varandra med stöd av riskkapital.
Svar: Allt sedan vi började leverera affärssystem i början av 80 talet har det varit rörelser på marknaden med olika aktörer som kommit och gått.  Tittar man i backspegeln så har det varit mer vanligt att bolag som köps upp eller konsolideras har försvagats, även om avsikten varit att stärka. Det är alltid viktigt att vara lyhörd och bevaka vad som sker på marknaden när det gäller förändringar i ägarbilder, nya produkter och nya trender.  

IT-branschen är i hög takt på väg över till abonnemangsmodellen via molnbaserade tjänster. Vart står Monitor i denna utveckling?
Svar: När det gäller mjukvaran så har vi tillämpat en abonnemangsmodell sedan tidigt 80 tal. Vi har och har alltid haft en möjlighet för kunden att välja modell. Vi vet att det initialt kan vara fördelaktigt att välja en abonnemangsmodell men att det på sikt kan bli betydligt dyrare. Jag tror att det är viktigt att kunden har valfrihet att välja och vi  erbjuder därför både traditionellt ”köp” av programmet och möjlighet att ”abonnera” på programlicenser, uppdatering, support och drift.

Till sist, vad förväntar du dig av 2016 och vad har Monitor lyckats med vid årets utgång?
Svar: 2016 är ett mycket spännande år för Monitor. Vi satsar hårt på utlandsetableringar och kraftfullare än någonsin på produktutveckling. Nämnas bör att året börjat med en rivstart som vi aldrig varit med om. Från årsskiftet fram t.o.m. den 16:e februari  har 53 tillverkande företag valt MONITOR som affärssystem. Det innebär i snitt 1,6 nya kunder per arbetsdag.   Jag känner att vi har ett starkt koncept. Ett etablerat varumärke, en god ekonomi och en härlig framtidstro. Det ger oss styrka inför framtiden!

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.