VD-intervju med Xledger

larsL

Lars Lobelius, VD Xledger AB

Affärssystemet Xledger tillhör den lilla gruppen av leverantörer som erbjuder ett äkta molnbaserat affärssystem. Systemet har funnits på den svenska marknaden i 7 år och växer kontinuerligt, både i Skandinavien och internationellt. Molnbaserade affärssystem ligger i tiden och Xledger satsar stort på att bli en av de främsta aktörerna inom detta område. Vi har träffat Lars Lobelius, VD på Xledger, för att få information om nuläget och framtiden.

Xledger har nu funnits på den svenska marknaden i ca 7 år. Har vill du beskriva dessa 7 år?

Svar: Det är alltid en utmaning att lansera ett nytt system, och även om vi redan 2009 hade flera tusen norska företag i drift, krävs svenska referenser med mera. Jag har inom parentes tidigare gjort samma ”resa” och varit med om att starta tre tidigare verksamheter från noll, vilket givetvis var en stor fördel. Då Xledger har en stark projektmodul och vi båda som startade bolaget, hade personlig erfarenhet av den marknaden sedan många år, valde vi att fokusera på tid/projekt – ekonomi i vår direktförsäljning. Detta kombinerat med Xledgers mer avancerade funktionalitet, gjorde att vi snabbt kunde positionera oss med tre egentliga konkurrenter på den svenska marknaden: Visma PX, Deltek- Maconomy och Unit4 Agresso.

Efter ett inledande år, med översättning, och de första referenskunderna lyckades vi succesivt nå ut med Xledger. Begreppet SaaS (äkta web) var då fortsatt väldigt okänt på marknaden, speciellt i det segment av företagsstorlek som Xledger satsar på. Genom åren har kundbas och organisationen i Sverige fortsatt att utvecklats, och är nu redo för en snabbare tillväxt i Sverige!

Det är alltid en utmaning att lansera ett nytt system på en ny marknad, men hur många kunder har ni idag i Sverige?

Svar: Per idag, 21 Februari 2016, har vi 481 svenska företag i vår tjänst, varav cirka en tredjedel via våra nuvarande svenska Partners.

Ni är leverantör av en äkta molntjänst till skillnad mot många av konkurrenterna. Förstår kunderna skillnad på detta jämfört med en traditionell ASP-tjänst?

Svar: Ett tecken på en ökad förståelse för vad ett äkta webbaserat system erbjuder kunderna är att det under det senaste året, klart uttalats i några upphandlingsunderlag att man i första hand avser välja en SaaS lösning (äkta web) om denna klarar de behov man har dokumenterat.  

Nej, ofta förstår företagen inte de avgörande skillnaderna mellan äkta SaaS och ASP, så vår viktigaste uppgift initialt är att differentiera vad Xledger erbjuder! Detta är inte bara äkta webb, enda åtkomsten, att alla terminaler stöds (Mac, Mobil, PC och platta) samt att det enda som krävs är en valfri webbläsare. Full koll på verksamheten, Xledger ger dig alltid svar, var du än är, när som helst!

Andra för kunden positiva effekter av att allt körs i en och samma instans, multitalent miljö och en databas (dvs äkta SaaS) är:

 • Möjligheten till centrala tjänster som att vi till exempel varje dag läser in valutakurserna från ECB en gång varpå alla företag har tillgång till dessa
 • Att uppsättning ”ärvs” nedåt, vilket ger att vi underhåller alla moms regler, utläggsarter på Sweden nivå, vilket sedan med automatik ger alla bolag under detta korrekta regler
 • Detsamma ger en helt unik koncernhantering där verifikat kan hanteras på koncern och sedan med automatik ”ramlar” ned i respektive bolag. Ett annat exempel är när VD på Arise ska attestera fakturor, då loggar han in på koncernnivå som avdelningschef och får alla attester från alla drygt 40 företag i en enda uppgiftslista
 • Automatiserade processer som t ex Vår servicebyråtjänst med BGC och banker är ett annat resultat av SaaS plattformen
 • Fyra nya releaser per år, sker natt mellan lördag och söndag och ger samtliga tillgång till den nya versionen med automatik
 • Väsentligt enklare, snabbare och säkrare införande av systemet

Med förståelsen för skillnad SaaS – ASP på plats, har Xledger som äkta Saas en mycket stor konkurrensfördel, vilket ofta är avgörande i valet av Xledger.

Många andra leverantörer av äkta molnsystem vänder sig enbart mot små företag, men ni siktar på en målgrupp av större organisationer?

Svar: Det stämmer, Xledger är utvecklat för att ha den kraftfulla funktionalitet och globala lösning som mer krävande kunder efterfrågar. En måttstock i sig kan vara Agresso, då våra tre grundare av Xledger samtliga tillhörde de ledande i utvecklingen av Agresso fram till år 2000 då de slutade på Agresso och startade utvecklingen av Xledger. 

Så vår målgrupp är stor vad avser storlek på företag, ofta från 30 a 40 användare till tusentals rent tekniskt. De allra flesta återfinns i spannet 50 – 300 användare, och ofta organiserade i globala koncerner. Så vårt mål är att kunna erbjuda effektivisering av administrationen inom medelstora och även större verksamheter.

Ert system var initialt fokuserat på ekonomi, tid och projekt men växer hela tiden i omfattning. Vad är er ambition, hur stort kan systemet bli?

Svar: Vi har fortsatt starkt fokus på ekonomi och tid/projekt och utvecklar också vidare kring detta område med resursplanering, inköp mot projekt och viss lagerhantering. Viktigt är också den starka funktionalitet som Xledger erbjuder koncerner och distribuerade organisationer, där många av de stora fördelarna är resultat av den äkta SaaS plattformen. Under senare tid har funktionaliteten vidareutvecklats för riktigt stora organisationer där Xledger ofta är ekonomisystem i en integrerad miljö. I Sverige har vi under 2015 flera sådana nya kunder, bland andra: Aviator NO, SE och Danmark, på sikt också Finland och UK.

Hur stort kan systemet bli? Funktionellt ska vi hålla oss inom de områden vi är, och ytterligare utveckla våra kunders tillämpningar inom dessa.

Till sist, vad har ni för ambitioner för det kommande året?

Svar: Globalt är det att fortsätta utvecklas i de fyra länder vi har egna kontor, där vi planerar för en kraftig tillväxt de närmsta åren, och kommer i Sverige i år att öka omsättningen med 50%, varav stora  delar genom vår affärsmodell redan är klara avtal.  

Totalt används Xledger idag i mer än 40 länder, så den kommande nya bankstandarden (ISO 20022) är en viktig del i vår Product Road Map.

Då det gäller vidareutvecklingen av Xledger så lägger vi i år tyngd på projektmodulen, ekonomi samt distribuerade lösningar. Vi kommer vidare att releasa ett medlemshanteringssystem samt avgörande positiva ändringar i Xledgers gränssnitt, som kommer att gynna våra användare under lång tid framåt.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.