morkbla

Avtalsskolan, del 1

Lektion 1: Säg nej till leverantörens avtal.

Det finns tyvärr fortfarande många kunder som tror att ett avtal vid köp av affärssystem primärt handlar om pris och ett leveransdatum. Åtminstone agerar kunden med denna inställning när upphandlingen kommit in i den fas att kunden börjat diskutera avtal med leverantören. Inte sällan har upphandlingen dragit ut på tiden och kunden har börjat uppleva press att snabbt slutföra avtalsarbetet för att komma igång med installationen då den planerade tidsluckan fram till driftstart kommer allt närmare. I detta skede leder stressen ofta till kunden skriver på det avtal som leverantören presenterat, utan närmre granskning av vad som egentligen står, eller inte står, i avtalet.

Den grundläggande inställningen bör alltid vara att man ska undvika ett avtal som utarbetats av en leverantör. Speciellt när det är uppenbart att avtalet har producerats av leverantörens egen jurist. Det innebär att avtalet är ensidigt och har som sitt primära syfte att begränsa leverantörens risker istället för att beskriva den leverans som kunden och leverantören enats om under upphandlingen.

Det många glömmer är att det kunden köper och det leverantören säljer är två olika saker. Leverantören säljer en applikation och kunden köper en komplett leverans där resultatet ska vara en effektiv organisation med trimmade processer som går i samklang med systemet. Det innebär att gapet mellan kundens och leverantörens avsikter är ganska stort och måste förtydligas så att båda parter har samma förståelse över vad som faktiskt ska levereras, utöver en applikation.

I många fall vill leverantören att kunden först ska skriva på ett avtal om köp av applikationen och att parterna därefter i stor harmoni och samförstånd ska analysera, planera och genomföra implementeringen. Det är väldigt sällan denna harmoni uppstår av sig självt och det är sällan kundens förväntan blir realiserad med denna modell.

Avtalet ska spegla den leverans och det åtagande som båda parter har under implementeringen och ska dessutom tydliggöra den målbild som finns när det gäller en utvecklad och förbättrad verksamhet. Om leverantören inte är villig att ta ansvar för stora delar av denna förändringsprocess är det tveksamt om det är rätt leverantör som sitter vid förhandlingsbordet. Kunden behöver inte en funktionsspecialist, kunden behöver en guide, en inspiratör, en projektledare och framför allt en lyhörd och ansvarstagande partner som leder processen från start till mål.

Det är värt att poängtera att det enda leverantören riskerar i ett avtal är pengar. Det kunden däremot riskerar är hela sin verksamhet som kan stå och falla på att implementeringen lyckas. Redan där finns det en stor obalans mellan parterna, vilket bör återspeglas i avtalet.

I nästa lektion i avtalsskolan gör vi en liten studie av de sk standardavtal som finns inom IT-branschen. Avtal som primärt gynnar leverantörerna därför att de har utformats av leverantörerna.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.