morkbla

Medivir och Implema vinnare av Årets Affärssystemsprojekt 2015

Titeln Årets bästa affärssystemsprojekt 2015 gick till företaget Medivir och deras leverantör Implema. Detta var första gången HerbertNathan & Co delar ut priset som vi instiftats för att uppmärksamma de bästa affärssystemsimplementeringarna i Sverige och belysa vad som gjorde dem lyckade.

Två nominerade bidrag gick till final, där A-hus och Monitor ERP System AB stod bakom det ena bidraget och Medivir och Implema stod bakom det andra. Båda finalisterna har visat upp imponerande resultat där projekten levererat breda affärssystemslösningar i tid och på budget med mycket hög kundnöjdhet. Men vad var det som gjorde att dessa projekt lyckades så bra?

Vi har i ett tidigare blogginlägg berört att båda projekten lyft fram ett nära samarbete mellan kund och leverantör, där personerna som ingått i projektgruppen från båda parter jobbat mot gemensamma mål och haft roligt tillsammans.

I båda projekten har det genomförts ett omfattande förarbete med genomgångar av arbetssätt för att identifiera möjligheter till förbättrade processer och vilka behov av systemstöd de leder till. Båda bolagen har dessutom utvärderat många möjliga systemleverantörer innan de beslutat sig för vilken som är rätt för dem. Genom detta arbete har det blivit tydligt för kunden vad de vill använda sitt affärssystem till och hur systemet måste fungera i verksamheten. Förarbetet har därmed gjort det möjligt för kunden att genomföra konstruktiva diskussioner med systemleverantörerna och fokusera upphandlingen på de viktigaste behoven.

Båda projekten har också haft en relativt kort implementeringstid trots införanden av omfattande affärssystem kombinerat med processeffektiviseringar. Under ett långt projekt hinner förutsättningarna för projektet ofta ändra på sig vilket i sin tur kräver ändringar i projektet. Ett kort projekt har därför per automatik bättre förutsättningar att lyckas än vad ett långt projekt har. Men för att lyckas krävs ett stort fokus och engagemang från projektdeltagare såväl som de framtida användarna av systemet. Båda projekten har haft dedikerade projektledare för affärssystemsprojekten och arbetat mycket aktivt med förändringsledning för att förbereda verksamheten för mottagandet av det nya systemet.

Grundläggande är också att ledning i båda bolagen har stöttat projekten på rätt sätt. De har tillsatt dedikerade resurser både till förarbetet och under implementationsprojektet samt fattat nödvändiga beslut i rätt tid.

Sammanfattningsvis kan man säga att lärdomarna från dessa lyckade affärssystemsprojekt är:

 • Ett bra förarbete ger förutsättningar till ett kort, fokuserat och högkvalitativt projekt.
 • En ledning som tillsätter dedikerade resurser och prioriterar affärssystemsprojektet möjliggör ett tidseffektivt projekt med hög acceptans i verksamheten.
 • Att hitta rätt system är viktigt men att hitta rätt konsulter är ändå viktigare för att lyckas med sitt affärssystemsprojekt.

Vi ser redan fram emot nästa års utvärdering av nya intressanta och lyckade affärssystemsprojekt.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

 • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
 • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.