morkbla
ERP

Affärssystemmarknaden i Sverige, del 2 av 5

HerbertNathan & Co har nyligen publicerat sin nya marknadsanalys (150 sidor) av den svenska marknaden för affärssystem. Totalt presenteras 26 affärssystem tillsammans med beskrivning av aktuella trender och förändringar. Nedan lämnas en kort sammanfattning av några av de trender som identifierats bland kunderna. Samtidiga trender förutsätter ett nytt synsätt kring hur affärssystemet ska upphandlas, implementeras och förvaltas.

Ökad komplexitet

Den trend som framstår mest tydlig av alla när det gäller kunderna är att den genomsnittliga graden va komplexitet ökar. Även små företag med ett fåtal anställda har börjat nå den nivå av integrering och behov kring automatiserade flöden att verksamheten kan betraktas som relativ komplex. Det spelar idag ingen större roll om företaget har 5.000 anställda eller 50 anställda. Behoven och kraven på en modern och integrerad systemlösning som inkluderar ”alla” verksamhetsprocesser leder till att allt fler små företag väljer affärssystem som tidigare enbart valdes av medelstora och stora företag. Utmaningen av detta är förutom en relativt hög investeringskostnad även större belastning när det gäller den löpande förvaltningen av systemet. Samtidigt kan införandet av rätt systemlösning vara nyckeln till verksamhetens framgång och konkurrenskraft.

Digitalisering

Den gamla parollen att ”det som fungerade igår fungerar också imorgon” är på väg att överges. Allt fler företagsledare inser att digitaliseringen måste finnas med på agendan när affärsplanen för de kommande åren ska utvecklas och fastställas. Digitaliseringen handlar dock inte enbart om att öka utnyttjandet av sina system och integrationen emellan dem. Det handlar också om att utnyttja den befintliga plattformen till att hitta nya sätt att öka verksamhetens intäkter. I detta perspektiv kommer leverantörer såväl som befintliga kunder och partners i fokus för att bredda och utöka de tjänster som erbjuds till marknaden. Affärssystemet spelar fortsatt en viktig roll i detta och kan vara den pusselbit som öppnar dörren för framtidens möjligheter.

Strategi

Affärssystemet betraktas inte längre enbart som ett IT-stöd. Det finns idag en medvetenhet om att införandet av ett nytt affärssystem är krävande både på kort sikt och lång sikt genom att det ofta kräver ett ökat förvaltningsåtagande. I en pressad tid med hård konkurrens och begränsade resurser krävs det att ett systembyte betraktas som en strategisk investering. Först då får projektet den uppmärksamhet och det engagemang som krävs för att fullfölja investeringen och uppnå de förväntade nyttorna. Allt oftare är styrelsen involverade i investeringen och projektet övervägs för prioritering mot andra investeringar. Det handlar då om en mix mellan att bevisa potentialen till förbättringar samt förmågan att kunna begränsa risken för problem under införandet.

Förändringsledning

Som en följd av ökad komplexitet och att morgondagens affärssystem berör samtliga anställda håller förändringsledning på att segla upp som det största och mest allvarliga hotet mot en framgångsrik implementering. Väldigt få företag har praktiska erfarenheter av att arbeta med kontinuerliga förändringar där rutiner och processer successivt förändras och där även roller och befattningar varierar över tiden. Den virtuella organisationen blir allt vanligare som fenomen och detta kräver ett helt annat sätt att driva verksamheten jämfört med hur det varit förr.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.