morkbla
ERP

Affärssystemmarknaden i Sverige, del 3 av 5

HerbertNathan & Co har nyligen publicerat sin nya marknadsanalys (150 sidor) av den svenska marknaden för affärssystem. Totalt presenteras 26 affärssystem tillsammans med beskrivning av aktuella trender och förändringar. Nedan lämnas en kort sammanfattning av några av de trender som identifierats bland leverantörerna. Trenderna är viktiga att känna till och förstå för de kunder som står i begrepp att upphandla ett nytt system och välja leverantör/partner.

Överhettning

Vi befinner oss i en högkonjunktur när det gäller affärssystem och upplever idag att allt fler leverantörer och partners är fullbokade och börjat tacka nej till medverkan i upphandlingar. För närvarande pågår det väldigt många förstudier, strategier och upphandlingar parallellt med uppgraderingar och nya implementeringar. Det innebär att priserna går upp och att kunderna måste vara beredda att acceptera längre upphandlingstid än beräknat. Att välja en sämre eller mindre erfaren partner för att kunna hålla tempo är ett dåligt alternativ. I är på väg in i fasen ”leverantörens marknad” efter att under några år varit inne i fasen ”kundens marknad”.

Konsolidering

Trenden med konsolidering av systempartners har pågått i flera år och fortsätter utan avbrott. Allt fler systempartners har tillväxt som högsta prioritet och söker med ljus och lykta efter mindre konkurrenter som kan köpas upp. Vi är på väg mot en situation där de mellanstora leverantörerna är på väg bort och kvar finns snart bara väldigt stora partners och väldigt små partners. Detta skapar turbulens och obalans på marknaden. Efterfrågan på duktiga konsulter är så stor att lönerna drivs upp vilket leder till högre kostnader för kunderna. Samtidigt medför fusioner och uppköp att många bolag kämpar med att skapa eller behålla sin kultur/profil. Sammanslagning av konsultbolag är oftast en stor påfrestning.

Segmentering

Som en del i konsolideringen ser vi att marknadens segmentering förändras. En del leverantörer och partners nischar sig mot smalare segment samtidigt som andra leverantörer och partners breddar sig för att hitta nya målgrupper. Ett exempel är IFS som de senaste 15-20 åren varit fokuserade mot stora bolag men sedan något år tillbaka nu även aktivt söker kunder i segmentet 50-200 anställda och dessutom vinner upphandlingar i detta segment. Segmenteringen är samtidigt en utmaning för många partners till Microsoft som tidigare arbetat med kunder i många branscher och nu tvingas specialisera sig för att kunna hävda sig mot övriga partners.

Kostnadsökning

Den stora efterfrågan på konsulter samt de ökande kraven på kontinuerlig utbildning av konsulterna medför att systempartners ser en kostnadsökning i sin personalmassa. Detta leder till krav på högre timpriser för att behålla en bra täckningsgrad. Det är en tydlig trend att det krävs allt fler konsulter för att genomföra en enda installation. Förr kunde en installation genomföras av 1-2 konsulter men idag ser vi att det ofta krävs uppåt 5-10 konsulter för att klara av en installation. Vi ser att affärssystemens komplexitet snabbt ökar och att det krävs väsentligt mycket mer utbildning idag jämfört med tidigare för att hålla konsulterna uppdaterade vilket är kostsamt.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.