morkbla
ERP

Visma backar ur Fortnox – bra eller dåligt?

För några månader sedan la Visma ett offentligt bud på den svenska systemleverantören Fortnox. I veckan kom beskedet att konkurrensverket avser att stoppa budet och därefter valde Visma att dra tillbaka sitt bud och Fortnox lever vidare som ett fristående börsbolag. Frågan är om detta är bra eller dåligt?

När man ska försöka besvara denna fråga är det viktigt att först förstå att det finns flera olika perspektiv att beakta. Det gäller bolaget själv och dess anställda, aktieägarna samt marknaden som helhet.

När det gäller bolaget självt finns det väsentliga fördelar med att komma in i Visma familjen om man ser det utifrån marknadspenetrationen. Fortnox har idag +120.000 kunder och skulle ha kommit in i en stor familj där det redan finns ca 500.000 kunder om man inkluderar alla de system och kringtjänster som erbjuds under varumärket Visma. Utifrån detta perspektiv skulle Fortnox ha kunnat dra fördel av att bli exponerade mot de befintliga kunderna med stor potential till merförsäljning av koncernens tjänster. Samtidigt ska man ha klart för sig att det redan finns system inom koncernen som riktar sig mot Fortnox marknadssegment där e-conomic är störst med +100.000 kunder spridda i flera länder. Dessa system skulle inte må bra av att ha samma mamma även om Fortnox primärt fokuserar på den svenska marknaden och e-conomic har fått spridning i flera andra länder.

Samtidigt som det skulle finnas fördelar för Fortnox att komma in i familjen Visma finns det skäl att ifrågasätta om VIsma skulle bli en bra ägare. Visma har slukat många företag på kort tid och det är svårt att påvisa att de uppköpta bolagen har visat väsentliga förbättringar efter förvärvet. Det kan istället upplevas som att de stuvas in på lagret i jakt på fler förvärv istället för att markant satsa på dessa förvärvade system.

För aktieägarna hade det givetvis varit trevligt att kunna inkassera den värdeökning som uppstått med det bud som Visma lagt. Många aktieägare har varit med under lång tid och värdeökningen har varit markant de senaste åren. Delar av denna värdeökning går nu förlorad när aktien återigen sjunker ned till den nivå som var före budet. Å andra sidan ska man ha klart för sig att Fortnox är en kassaskåpssäker investering för de aktieägare som kvarstår. Bolaget är nu lönsamt och vinsterna stiger snabbt samtidigt som Fortnox har mycket stora möjligheter att öka tempot med utvecklingen. Utifrån nuvarande utvecklingstakt är det fullt rimligt att bolaget inom 3-5 år har ökat sin omsättning minst 2-3 gånger från idag och att vinsterna har vuxit ännu snabbare. Så de aktieägare som nu blivit besvikna på att Vismas bud ej gått igenom kan istället se framåt en ännu större värdeökning om de håller kvar sin investering ytterligare några år.

Om man ser till marknaden som helhet hade det varit olyckligt om Vismas bud på Fortnox hade gått igenom. Tillsammans står idag Visma och Fortnox för ca 90-95% av alla nya affärer i kundsegmentet 1-10 anställda och hade efter budet varit helt dominerande på den svenska marknaden. Förvisso med flera system men det förändringar ingenting i sak. Övriga konkurrenter inom detta kundsegment är obetydliga i storlek och muskler när det gäller utveckling och uthållighet. Med Fortnox som en fristående aktör finns det åtminstone en konkurrent som kan både matcha och övertrumfa Visma när det gäller framgång på mikromarknaden inom affärssystem. Förhoppningsvis kan denna situation bestå så att balans kan råda ytterligare en tid på marknaden.

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.