morkbla
ERP

Microsoft på väg att utklassa SAP?

Vi lever i en tid där gamla normer och regler har upphört att gälla. Även om det kontinuerligt har skett utveckling och innovation i alla tider har vi nu kommit in i en period där förändringarna sker med en hastighet vi inte upplevt tidigare. De möjligheter som nu uppenbarar sig håller på att förändra spelreglerna för den traditionella rollen kund och leverantör, och där nya aktörer kommer in och vänder upp och ned på gamla normer. Som en följd av detta måste alla traditionella företag ställa in sig på att vara mer flexibla och förändringsbenägna framöver, för att inte bli utkonkurrerade.

I perspektivet av de snabba förändringar vi nu ser bör man också betrakta marknaden för affärssystem och de leverantörer som verkar på denna spelplan. Affärssystem som fenomen har funnits sedan 1980-talet och långsamt men säkert har några få leverantörer vuxit till en global täckning och dominerar den internationella marknaden. På lokal nivå finns det ännu många starka leverantörer som lever gott på att erbjuda en nischad produkt eller som lever på att de har en lång historik med stor kundbas.

Giganten på global nivå har i många år varit och ännu är SAP som efter enorma framgångar sedan slutet av 1990-talet fått monopol hos globala organisationer. SAP har under åren fortsatt sin dominans och lyckats bredda och fördjupa sin produkt till att idag kunna erbjuda funktionalitet till i princip vilken bransch som helst. Om vi ser till funktionalitet finns det ingen konkurrent som är i närheten av den funktionella omfattning som SAP idag kan erbjuda.

Nu håller dock dominansen på att avta….

Microsoft har sedan de gav sig in på affärssystemsmarknaden, av de ”stora och globala” leverantörerna av affärssystem, inte betraktats som något väsentligt hot. Istället har man sett på Microsoft som en andra klassens leverantör som levererat kontorsprodukter och inte ”strategiska verksamhetsapplikationer”. Idag kan vi konstatera att detta varit en grov misstolkning av den kapacitet som Microsoft besitter.

År 2016 har vi nått den nivå där Microsoft deltar med något av sina affärssystem i praktiskt taget samtliga upphandlingar som genomförs inom affärssystem (även om det finns undantag). Detta gäller såväl små- och medelstora organisationer liksom stora, internationella och globala leverantörer. Det som för 6-7 år sedan var en omöjlighet har idag blivit ett faktum, Microsoft är på fullt allvar med och konkurrerar om de allra största kundföretagen i världen.

Vad är det då som har hänt? Har Microsoft på några få år lyckats pressa in så mycket funktionalitet att man kan tävla mot SAP, Infor, IFS, Oracle etc? Nej, så är det inte. Microsoft tävlar huvudsakligen inte med funktionalitet. Microsoft tävlar med flexibilitet. I en tid då kunderna söker flexibilitet så är det viktigare att köpa sig en ”verktygslåda” istället för ett ”standardsystem”. Med standardsystem menar jag i detta hänseende en applikation som har väldigt mycket grundfunktioner men där kunden ges begränsade möjligheter att anpassa produkten efter de behov som löpande uppstår i verksamheten. Med verktygslåda menar jag ett affärssystem där plattformen är utformad så att kunden och partners utan begränsning kan tillföra och förändra systemets egenskaper.

Det råder inga tvivel om att det finns stora möjligheter att förändra uppsättningen i SAP, men facit visar att de flesta kunder som inför SAP visar ganska låg vilja till att förändra uppsättningen pga den insats och kostnad som följer. Utifrån detta perspektiv ser kunderna idag Microsofts system som smidigare system att kontinuerligt förändra.

Följer vi trenden är det tydligt att Microsoft är på väg att utklassa SAP när det gäller förmågan att erbjuda ett öppet och förändringsbart affärssystem. Detta påstående befästs av att vi dagligen ser notiser om stora och komplexa verksamheter som ”egentligen inte” klarar sig med den funktionalitet som finns i AX och NAV men som ändå väljer dessa system baserat på deras synsätt att man är ute efter ett verktyg och inte en fix produkt.

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.