morkbla

Att bli digital eller att bli smart?

Digitalisering är ett begrepp som numera finns med i alla key notes, seminarier och bloggar. Budskapen handlar om att företagen ska inleda sin digitalisering nu, för att undvika risken att hamna efter alla konkurrenter. Vi har sett liknande hypertrender komma och gå genom historien men för första gången är det nog svårt för någon att kunna argumentera emot budskapen. Det som är skillnaden idag mot tidigare trender är att tekniken är tillgänglig och att kostnaden för att realisera nya innovationer är väsentligt lägre vilket gör att det krävs mindre investeringskapital. Följden är att väldigt många små nya uppstickare får och tar chansen att utveckla nya affärer och konkurrera på villkor som gör det svårt för traditionella företag att hänga med.

Men liksom tidigare hypertrender är det svårt för många kunder/företag att förstå vad digitaliseringen egentligen handlar om. Det förs fram väldigt många budskap och alla målar upp nattsvarta bilder av hur illa det kommer att gå ifall man inte tar tag i digitaliseringen idag. Att gå därifrån till handling är dock inte helt enkelt. Den genomsnittlige kunden börjar med att se över sina IT-system och undersöker hur mycket mer det går att integrera och sy ihop landskapet med applikationer och även mot kunder och leverantörer.

Detta är dock inte rätt sätt att påbörja sin digitala resa. Det handlar väldigt lite om att förbättra den tekniska infrastrukturen. Det är en förvisso en viktig del och det kan vara en förutsättning för att kunna bli digitalisering, men det är inte tekniken som skapar den digitala organisationen.

Det handlar om ett förhållningssätt och det är inte ett engångsarbete. Istället handlar det om att införa en kontinuerligt flexibel och öppen attityd till ny teknik, nya marknadssegment och nya affärer. Att hela tiden utveckla och bredda affären mot befintliga kunder och hitta nya kunder. För att nå dit krävs en organisatorisk förändring. Gamla modeller för att sälja, planera, tillverka och leverera behöver kontinuerligt omprövas.

Utmaningen är att det knappast går att genomföra denna transformering med en traditionell organisation. Det behövs affärsutvecklare som kan fokusera på ”utveckling” istället för processägare som enbart fokuserar på den dagliga verksamheten. Går det att hitta en symbios mellan affärsutvecklarna och de som är processägare är det bra, men oftast är det svårt att kombinera dessa roller.

Den traditionella organisationen kommer enbart att lyckas göra företaget digitalt men det innebär inte att det blir en digital organisation – vilket är vad som krävs för att hänga med och ligga i framkanten när vi går in i en tidsålder där den tekniska utvecklingen går allt fortare. En digital organisation är en smart organisation. Det går att likna detta vid införande av ”Lean”. Det finns många goda exempel på företag som kommit långt med in omvandling till att arbeta enligt lean. På samma sätt bör digitalisering införas som en modell i verksamheten, och där digitaliseringen genomsyrar det dagliga arbetet.

Det handlar inte om att bli digital, det handlar om att bli smart. Och det förutsätter att man börjar med att lyfta blicken istället för att enbart titta ned på de IT-system man har.

 

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.

Kontakt

  • Genom att anmäla dig lämnar du ditt samtycke till att HerbertNathan & Co får spara och använda dina personuppgifter in enlighet med vår integritetspolicy.
  • Prenumerera även på vårt nyhetsbrevet som bl.a. innehåller information om aktuella frukostseminarier, rapporter och bloggar.