HerbertNathan & Co har erhållit ett nytt uppdrag gällande projektgranskning av en implementering av ett nytt affärssystem inom nationellt ledande handelsverksamhet.  Uppdraget inleds under jan 2017.